מבזקים

בנק ישראל: המדד המשולב עלה בחודש נובמבר ב – 0.67%

בנק ישראל פרסם היום (ראשון) כי המדד המשולב למצב המשק עלה בחודש נובמבר 2020 ב-0.67%, וזאת בהשפעת היציאה מהסגר השני. סגר זה, החל בהדרגה באמצע ספטמבר, התהדק לקראת סוף ספטמבר והיציאה ההדרגתית ממנו החלה ב- 18 באוקטובר. כיוון שמרבית הנתונים לבניית המדד מתקבלים בפיגור, המדד לחודש נובמבר אינו משקף עדיין את כל השינוי בפעילות הכלכלית בעקבות היציאה מהסגר השני.

עליית המדד המשולב משקפת עלייה בשיעור המשרות הפנויות, ביבוא מוצרי הצריכה וביבוא התשומות לייצור. לעומת זאת, רכיבי ייצוא הסחורות והייצור התעשייתי ירדו.

Back to top button