כלכלה

שר האוצר: נרחיב הגבלות אשראי לצרכנים צעירים

שר האוצר, ישראל כ"ץ וסגן שר האוצר, יצחק כהן יחד עם הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת הכריזו היום (חמישי) על הרחבת הגבלות האשראי לצרכנים צעירים. התקנות החדשות עתידות לפרט את התנאים והנסיבות שבהן יוכלו בעלי רישיון למתן אשראי או בעלי רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי להעניק אשראי לבגיר מגיל 18 ועד גיל 21.

הצעד נועד לאפשר ביצוע התקשרויות של נותני שירותי אשראי חוץ בנקאי לצעירים, תוך הצבת כללים להבטחת השמירה על צרכני האשראי הצעירים. זאת לאור החקיקה הקיימת היום המגבילה את בעל רישיון למתן אשראי או בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי להתקשר בעסקה עם קטין, או עם אדם שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים.

לקוחות צעירים הינם אנשים בגירים לפי החוק, ועל כן אין דומה הגבלתם מקבלת שירותי אשראי להגבלתם של קטינים. עם זאת, ובהינתן שהמחוקק רואה בהם עדיין כאוכלוסייה שנדרשת להגנה בכל הקשור לעסקאות אשראי, הרי שמטרתן של תקנות אלה הינה הענקת אפשרויות לקבלת שירותי אשראי באופן מוגבל, או לשם מטרות ספציפיות (כגון לימודים, טיפול רפואי ועוד), על מנת להפחית את הסיכון הכרוך בכך.

יתרה מכך, בהינתן שלקוחות צעירים יכולים ממילא לקבל שירותי אשראי מאת המערכת הבנקאית, הרי שבאמצעות קידומן של תקנות אלה, ניתן יהיה לקדם גם את תכלית האסדרה בדבר קידום התחרות בתחום השירותים הפיננסיים.

שר האוצר, ישראל כ"ץ, אמר: "אני מברך על הרחבת האשראי לטובת הצרכנים הצעירים בישראל. צעירים אלו, שבגילם כבר משרתים בצבא, ראוי שיורחבו התקנות לטובתם ושתינתן להם האפשרות לקיחת אשראי חוץ מוסדי, במגבלות המתאימות, דבר שיפתח שירותים פיננסים נוספים. אמשיך לפעול לטובת תחרות ושוק חופשי למען האוכלוסייה הצעירה לצד הפחתת רגולציה ושחרור חסמים מיותרים".

סגן שר האוצר, יצחק כהן, ציין: "הצעד מאפשר לראשונה לציבור הצעירים בישראל לקיחת אשראי חוץ מוסדי ועונה לצורך חברתי וכלכלי לפיתוח שירותים פיננסיים נוספים. אני פועל ואמשיך לפעול למען הסרת חסמים ופתיחת התחרות במשק הישראלי ככלל ובשוק האשראי החוץ מוסדי בפרט. אין ספק שבעתיד הסרת החסמים תוסיף ותתרחב והמשק הישראלי ייהנה משוק אשראי תחרותי ומתקדם".

ד"ר משה ברקת הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, הוסיף: "האסדרה בעניין זה נועדה לתת מענה לציבור הצעירים בישראל ואלטרנטיבה לאשראי בנקאי. יחד עם האלמנט החשוב של שמירה על ביטחונם הכלכלי של הצעירים. רשות שוק ההון תמשיך להחיל ולהרחיב רגולציה אפקטיבית בתחום האשראי החוץ בנקאי שתתרום להתחזקות התחום ותגן על הצרכנים מפני שיטות בעיתיות שהתפתחו בענף. אני מודה לשר האוצר וסגנו, על קידום צעד חשוב זה שעתיד להטיב עם ציבור הצעירים בישראל לצד חיזוק ופיתוח שוק האשראי".

שר האוצר: נרחיב הגבלות אשראי לצרכנים צעירים
ארכיון. צילום: קובי גדעון, לע"מ
Back to top button