משפטי/פלילי

בית המשפט הוציא צו מניעה למכירת "אוצרות המדינה"

בית משפט השלום בפתח תקווה (כב' השופטת רוטקופף) קיבל את בקשת המדינה, שהוגשה על ידי פרקליטות מחוז מרכז (אזרחי), והוציא היום (חמישי) צו מניעה זמני, במעמד צד אחד, לפיו תיאסר מכירת הפריטים הבאים על ידי בית המכירות הפומביות "פנטגון מכירות"- סלילי הקלטה של רשות השידור ובהם תיעוד של אירועים היסטוריים (הכרזת המדינה וביקור סאדאת) וריאיונות עם דמויות ציבוריות מעברה של המדינה; מפתח שנהב שקיבל הנשיא בן צבי בשנת 1962 במתנה מנשיא מונרוביה, ליבריה על כינון היחסים בליבריה; מחברת מסווגת "סודי" ובה סיכום של מבצע קדש, אשר נכתב יומיים לאחר סיומו. ביהמ"ש קבע כי ייערך דיון במעמד הצדדים ב- 14.12.20 בשעה 8:30.

בתמצית, עניינה של הבקשה במניעת העלמתם של פריטים המהווים נכסי מדינה בעלי חשיבות היסטורית ותרבותית מהזירה הציבורית, וכן מניעת מכירתם אל ידיים פרטיות למרבה במחיר, כל זאת על מנת למנוע גרימתו של נזק שלא ניתן יהיה לתקנו, וזאת עד לאחר מתן הכרעה בתביעה העיקרית. על פי הבקשה, פריטים אלה צריכים להיות בידי המדינה, ומהווים חלק מנכסי התרבות של מדינת ישראל. כל פריט או קבוצת פריטים היא נדבך בהיסטוריה של מדינת ישראל, לכולם קשר הדוק לאישים או אירועים משמעותיים בתולדותיה של המדינה ולכולם זיקה מיוחדת למוסדות מדינה. כל הפריטים נוצרו על ידי מוסדות מדינה ומפתח השנהב ניתן מתנה ליצחק בן צבי כנשיא מכהן במהלך ביקור רשמי שלו במדינת ליבריה במערב אפריקה וכחלק מכינון היחסים בין המדינות.

פריטים אלה מהווים שרידים המנציחים רגעים שחלפו אך מונצחים בזיכרון הקולקטיבי ושמירתם בידי המדינה היא הבסיס לכל עיסוק בעבר ובמורשת. פריטים היסטוריים אלה מהווים חומרים לדיון, השראה ומחקר והם מיועדים לשמש אותנו, כמו גם את הדורות הבאים. הם מהווים עדויות בעלות ערך חברתי- היסטורי המעידות על הקהילה המשמרת אותם ועל ערכיה ומהווים חלק ממרכיביו הרבים של הצופן הגנטי של מדינת ישראל.

• זאת ההזדמנות שלך! נסדר לך קריירה ונלווה אותך להצלחה - לפרטים נוספים לחצו כאן

באופן מצער, "התגלגלו" כל הפריטים מחוץ לידי המדינה ולמדינה נודע על כך לאחרונה. יצוין כי בשלב זה לא ידוע למבקשת בוודאות מי הם המוכרים של אותם פריטים, אלא רק שאלו הוצעו למכירה על ידי המשיב.

ביהמ"ש קבע כי ".. במסגרת שיקוליי, ייאמר בתמצית כי שוכנעתי, בשלב זה של הדיון (ומבלי לקבוע מסמרות בנדון) שיש בהוראות החוק השונות אליהן הפנתה המדינה ביחס לכל אחת מקבוצות הפריטים, כדי לבסס את טענתה כי הפריטים נשוא הבקשה צריכים להימצא בידיה. כן, מצאתי כי מאזן הנוחות, נוטה בבירור לטובת המבקשת, מקום בו מכירת הפריטים והעברתם לרוכשים צדדי ג' (בארץ או בעולם) עלולים לגרום לנזק בלתי הפיך..".

"לאור האמור, הנני מורה כדלקמן: א. ניתן בשלב זה, צו מניעה זמני האוסר על עריכת כל דיספוזיציה בכלל הפריטים… לרבות מכירתם ביום 5.12.20 או בכל מועד אחר, מצד המשיב או מי מטעמו ועל כל גורם אחר המחזיק בפועל בפריטים או טוען לזכויות עליהם. בתוך כך, מובהר כי נאסרת העברתם של הפריטים לידי צד ג' כלשהו, איסור על הוצאתם מגבולות המדינה, בין בתמורה או שלא בתמורה- כל זאת עד למתן החלטה אחרת".


כתבתו של יונתן ריגר במהדורת החדשות בערוץ 12

Back to top button