חדשות הארץ

345,000 תלמידי כיתות ז'-ט' ישובו ביום ראשון לבתי הספר

בתום תקופה ממושכת של למידה מרחוק, כ-345,000 תלמידי כיתות ז'-ט' ישובו ביום ראשון הקרוב ה-6 בדצמבר, ללימודים פיזיים בבית הספר. התלמידים ילמדו לפחות יומיים בשבוע בהרכב של חצאי קבוצות (עד 20 תלמידים לכל היותר). חזרתם של תלמידי כיתות ז'-ט' לבתי הספר, משלימה למעשה את חזרתם של כלל תלמידי מערכת החינוך למסגרת של לימודים פיזיים בבתי הספר. המתווה מותנה באישור התקנות. יצויין כי הלימודים ביישובים המכונים ״כתומים״ ו״אדומים״ יוסיפו להתקיים במתכונת של למידה מרחוק.

להלן המתווה העקרוני לחזרה לבתי הספר ואורחות החיים של תלמידי ז'-ט':

• מתכונת הלמידה: התלמידים ילמדו בחצאי קבוצות של 20 תלמידים לכל היותר, לפחות יומיים בשבוע. ביתר הזמן ילמדו מהבית ובכלל זה בלמידה מרחוק.

• פעילות בשטח פתוח ניתן לקיים מפגשים בחוץ רק במסגרת הקבוצות הקבועות ובהתאם להנחיות – מפגש בשטח פתוח הינו חלק מ-4 קבוצות המעבר של המורים.

• טיולים חד יומיים – יוכלו להתקיים עם מדריך, חובש ומאבטח.

אורחות החיים:

• מעבר של תלמיד יהיה בין 2 קבוצות לכל היותר (כולל כיתה אורגנית/מגמות/הקבצות).

• מורה יוכל לעבור ב-4 קבוצות לכל היותר. מפגש בשטח פתוח הוא חלק מ-4 הקבוצות.

• מורה לחינוך גופני יוכל ללמד יותר מ-4 קבוצות קבועות של תלמידים, ובלבד שהשיעורים מתקיימים במרחב הפתוח או באולם ספורט ושבכל עת הוא עוטה מסכה ושומר מרחק של שני מטרים לפחות בינו לבין התלמידים. אם לא ניתן לקיים את שיעורי החינוך הגופני בחוץ או בתוך אולם גדול דיו על מנת לאפשר שמירה על מרחקים – המורה יוכל ללמד עד 4 קבוצות לכל היותר.

• מורה לשל"ח יוכל ללמד יותר מ-4 קבוצות קבועות של תלמידים, ובלבד שהשיעורים מתקיימים במרחב הפתוח ושבכל עת הוא עוטה מסכה ושנשמר מרחק של שני מטרים לפחות בינו לבין התלמידים.

• איש צוות של חווה חקלאית ומרכז לחינוך ימי יוכל ללמד יותר מ-4 קבוצות קבועות של תלמידים, ובלבד שהשיעורים מתקיימים במרחב הפתוח ושבכל עת הוא עוטה מסכה ושנשמר מרחק של שני מטרים לפחות בינו לבין התלמידים.

• מערכת החינוך תפעל תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות בדגש על עטיית מסכות, הקפדה על היגיינה אישית, אוורור כיתות , שמירת מרחק, ככל האפשר, בהפסקות, בזמן השיעורים, בחדרי המורים ובמרחבי הפעילות המשותפים במוסד החינוכי ובפעילויות חוץ.

המלצות פדגוגיות:

• להקדיש את שעות הלמידה הפיזית בעיקר ללמידה, לתרגול ולהיבחנות במקצועות השונים.

• לשלב פעילות רגשית חברתית לחיזוק חוסן ורווחה

• בכיתות ז' וכיתות ט' מומלץ לתת קדימות לתהליכי קליטה ובניית המערך החברתי, ולחזרה ותרגול לשם איתור קשיים ובניית מערך הלמידה.

• בכיתות ח'-ט' מומלץ לתת קדימות לחזרה על החומר הנלמד, תרגול וביסוס ידע ומיומנויות.

כדי להבטיח את בריאותם ושלומם של התלמידים וצוותי החינוך, נמסר מהמשרד כי הוא מפעיל שורה רחבה של מנגנוני פיקוח ובקרה לעצירת שרשרת ההדבקה. המנגנונים כוללים משל"ט ייעודי ובו 100 עובדים שעברו הכשרה מיוחד ומערכות טכנולוגיות חדשניות ומתקדמות לניטור ולאיסוף "מגעי תחלואה" מכלל מוסדות החינוך ברחבי הארץ (כ-21,000 גני ילדים ולמעלה מ-5,000 בתי ספר בכל שלבי החינוך). בד בבד, המשרד עורך דיגומים ובדיקות קורונה יזומות בתוך מוסדות החינוך, מבצע הליכי תחקור מידיים ואיכותיים של אירועי קורונה חריגים ומנהל מעקב אחר ההחלטות המתקבלות. נוסף לכל אלה, המשרד בנה מנגנון בקרת איכות ומנגנון יישום והפקת לקחים, לשם בחינה מתמדת של תהליכי קבלת ההחלטות.

אילוסטרציה. קרדיט: freepik
Back to top button