פוליטי / מדיני

חוק האינטרנט המהיר לפריפריה עבר בקריאה ראשונה

חוק האינטרנט המהיר לפריפריה (מתווה הסיבים) עבר היום (שלישי) בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. בחוק מוצע לקבוע הסדר מקיף שיאפשר פריסה של רשת תקשורת מתקדמת כלל-ארצית (המכונה "סיבים אופטיים") במטרה לספק שירותים מתקדמים של גישה לאינטרנט, תוך הקטנת החסמים הקיימים היום לכך. לצורך כך, מוצע לקבוע חובות שיחולו על בעלי רישיונות בשוק התקשורת, כמפורט בחוק המוצע. חברת בזק תהיה רשאית לבחור את האזורים שבהם היא מבקשת לפרוס רשת מתקדמת ולהודיע על כך לשר התקשורת. כמו כן, מוצע להטיל חובת תשלומים על הגופים שיש להם זיקה ישירה לתשתיות התקשורת במטרה לייצר מקור כספי להשתתפות במימון פריסת רשת מתקדמת באזורים שבהם בחרה חברת בזק שלא לפרוס רשת מתקדמת.

החוק יבטיח הקמת תשתיות אינטרנט מהיר במקומות בהם אין כדאיות כלכלית לפרוס סיבים אופטיים (יישובי הספר, יו״ש והמגזר הכפרי והערבי) בעזרת קרן ממשלתית שתוקם מכספי חברות התקשורת. זאת בהמשך ובמקביל לפריסה באזורי כדאיות כלכלית.

מדברי שר התקשורת במליאה: ״זהו יום היסטורי. אנחנו משחררים פה פקק שתקע את מדינת ישראל במשך עשור.
מהרגע שנכנסתי למשרד התקשורת היה לי ברור שהמשימה הבוערת ביותר שעומדת לפתחנו היא שדרוג תשתיות התקשורת במדינת ישראל. ההון האנושי בישראל הוא סיפור הצלחה בינלאומי אבל כשההון האנושי הזה פוגש את הרמה הירודה של תשתיות התקשורת בארץ, אין לו מה לעשות פה. הוא נתקל בתקרת זכוכית נמוכה מאוד. אינטרנט אולטרה מהיר הוא האמצעי שמאפשר לאומת ההיי-טק להמשיך ולהפריח את השממה ב2020. זוהי הציונות הלכה למעשה. קו המחרשה הוא קו הגבול הוא קו הסיב.
אנחנו זקוקים למנועי צמיחה, זקוקים להזדמנויות בפריפריה. לכן, יחד עם רבים וטובים, עשינו מאמץ גדול להביא את המתווה לחקיקה."

עוד הוסיף השר ואמר כי "מי שחשב שבממשלה הזאת זה בלתי אפשרי, מצא שנחישות ועניינית עובדים. אני שמח שבתקופה כזו משברית אנחנו מצליחים לקדם בשורה לאזרחי ישראל. מגפת הקורונה חשפה את הצורך האקוטי בתשתיות תקשורת מתקדמות במדינת ישראל. היכולת לעבוד מרחוק, ללמוד מרחוק ולתת שירותים מרחוק מתבססת על תשתיות תקשורת. איפה שקיימים פערים בתשתיות תקשורת יהיו גם פערים בחינוך, בתעסוקה וברפואה."

שר התקשורת התייחס לחוסר הטיפול בנושא לאורך השנים: "לפני כעשור כבר היה ברור למקבלי ההחלטות שצריך לקדם את פריסת הסיבים. זה לקח שנים ארוכות, אף אחד לא יחזיר לישראל את הזמן האבוד הזה. אבל אני שמח שנפלה בחלקי הזכות הגדולה להיות זה שפותח את הפקק. נדרשו דם יזע ודמעות, שעות רבות של עבודה ולחצים רבים. בסופו של דבר כל הצדדים התגייסו לטובת העניין, הבינו את גודל הרגע והתעלו מעל ויכוחי היום-יום."

את דבריו, סיכם השר ואמר: "אני רוצה להודות לשותפים למהלך: מנכ"לית המשרד, לירן אבישר-בן חורין ואנשי המקצוע במשרד התקשורת, 177 ראשי הרשויות מכל המפלגות שסייעו לדחוף את המתווה, ובמיוחד לשי חג׳ג וחיים ביבס, וחברי לדרך, צבי האוזר שסייע רבות מאחורי הקלעים. מכאן אני מעביר את השרביט לחברי, חה"כ מרגי, יו"ר ועדת כלכלה. אני סמוך ובטוח שהוא יעשה את המרב בכדי להבשיל את החקיקה בהקדם האפשרי לטובת אזרחי מדינת ישראל.״

חוק האינטרנט המהיר לפריפריה עבר בקריאה ראשונה
צילום: דוברות הכנסת- דני שם טוב
(מתווה הסיבים) עבר היום (שלישי) בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. בחוק מוצע לקבוע הסדר מקיף שיאפשר פריסה של רשת תקשורת מתקדמת כלל-ארצית (המכונה "סיבים אופטיים") במטרה לספק שירותים מתקדמים של גישה לאינטרנט, תוך הקטנת החסמים הקיימים היום לכך. לצורך כך, מוצע לקבוע חובות שיחולו על בעלי רישיונות בשוק התקשורת, כמפורט בחוק המוצע. חברת בזק תהיה רשאית לבחור את האזורים שבהם היא מבקשת לפרוס רשת מתקדמת ולהודיע על כך לשר התקשורת. כמו כן, מוצע להטיל חובת תשלומים על הגופים שיש להם זיקה ישירה לתשתיות התקשורת במטרה לייצר מקור כספי להשתתפות במימון פריסת רשת מתקדמת באזורים שבהם בחרה חברת בזק שלא לפרוס רשת מתקדמת.

החוק יבטיח הקמת תשתיות אינטרנט מהיר במקומות בהם אין כדאיות כלכלית לפרוס סיבים אופטיים (יישובי הספר, יו״ש והמגזר הכפרי והערבי) בעזרת קרן ממשלתית שתוקם מכספי חברות התקשורת. זאת בהמשך ובמקביל לפריסה באזורי כדאיות כלכלית.

מדברי שר התקשורת במליאה: ״זהו יום היסטורי. אנחנו משחררים פה פקק שתקע את מדינת ישראל במשך עשור.
מהרגע שנכנסתי למשרד התקשורת היה לי ברור שהמשימה הבוערת ביותר שעומדת לפתחנו היא שדרוג תשתיות התקשורת במדינת ישראל. ההון האנושי בישראל הוא סיפור הצלחה בינלאומי אבל כשההון האנושי הזה פוגש את הרמה הירודה של תשתיות התקשורת בארץ, אין לו מה לעשות פה. הוא נתקל בתקרת זכוכית נמוכה מאוד. אינטרנט אולטרה מהיר הוא האמצעי שמאפשר לאומת ההיי-טק להמשיך ולהפריח את השממה ב2020. זוהי הציונות הלכה למעשה. קו המחרשה הוא קו הגבול הוא קו הסיב.
אנחנו זקוקים למנועי צמיחה, זקוקים להזדמנויות בפריפריה. לכן, יחד עם רבים וטובים, עשינו מאמץ גדול להביא את המתווה לחקיקה."

עוד הוסיף השר ואמר כי "מי שחשב שבממשלה הזאת זה בלתי אפשרי, מצא שנחישות ועניינית עובדים. אני שמח שבתקופה כזו משברית אנחנו מצליחים לקדם בשורה לאזרחי ישראל. מגפת הקורונה חשפה את הצורך האקוטי בתשתיות תקשורת מתקדמות במדינת ישראל. היכולת לעבוד מרחוק, ללמוד מרחוק ולתת שירותים מרחוק מתבססת על תשתיות תקשורת. איפה שקיימים פערים בתשתיות תקשורת יהיו גם פערים בחינוך, בתעסוקה וברפואה."

שר התקשורת התייחס לחוסר הטיפול בנושא לאורך השנים: "לפני כעשור כבר היה ברור למקבלי ההחלטות שצריך לקדם את פריסת הסיבים. זה לקח שנים ארוכות, אף אחד לא יחזיר לישראל את הזמן האבוד הזה. אבל אני שמח שנפלה בחלקי הזכות הגדולה להיות זה שפותח את הפקק. נדרשו דם יזע ודמעות, שעות רבות של עבודה ולחצים רבים. בסופו של דבר כל הצדדים התגייסו לטובת העניין, הבינו את גודל הרגע והתעלו מעל ויכוחי היום-יום."

את דבריו, סיכם השר ואמר: "אני רוצה להודות לשותפים למהלך: מנכ"לית המשרד, לירן אבישר-בן חורין ואנשי המקצוע במשרד התקשורת, 177 ראשי הרשויות מכל המפלגות שסייעו לדחוף את המתווה, ובמיוחד לשי חג׳ג וחיים ביבס, וחברי לדרך, צבי האוזר שסייע רבות מאחורי הקלעים. מכאן אני מעביר את השרביט לחברי, חה"כ מרגי, יו"ר ועדת כלכלה. אני סמוך ובטוח שהוא יעשה את המרב בכדי להבשיל את החקיקה בהקדם האפשרי לטובת אזרחי מדינת ישראל.״

חוק האינטרנט המהיר לפריפריה עבר בקריאה ראשונה
צילום: דוברות הכנסת- דני שם טוב
Back to top button