כלכלה

חברת החשמל תאפשר לשלם חובות ללא ריביות ועמלות ובפריסה נוחה

חברת החשמל הכריזה היום (שלישי) על מבצע לעידוד לקוחות לתשלום כלל חובותיהם השוטפים בשנת 2020.

במהלך תקופת המבצע, חודש דצמבר, יוכל כל לקוח אשר צבר חובות החל מינואר 2020, להסדיר את חובו ללא תוספת ריביות ועמלות ובפריסת תשלומים נוחה.

עם תחילת התפשטות מגיפת הקורונה, במרץ 2020 , הודיעה חברת החשמל כי לא תנתק לקוחות חייבים, אפשרה מתן קודי חירום ללקוחות מונה תשלום מראש וסיפקה במשך שלוש תקופות שונות  אשראי נוסף של 30 ימים לעסקים קטנים ובינוניים, וזאת בנוסף להסדר פריסת התשלום לחשבונות שוטפים . בתקופה זו  גדלו חובות הלקוחות לחברה פי 2.

כעת מודיעה החברה על מבצע שמיטת ריביות ועמלות ללקוחות שצברו את חובותיהם בגין חשבונות שהופקו במהלך שנת 2020 אשר יסדירו את חובם במהלך חודש דצמבר השנה. לקוחות חייבים אשר ישלמו עד 3 תשלומים יקבלו פטור מלא מתשלום ריבית ועמלה על כל החוב, לקוחות אשר ישלמו בין 4 ל- 5 תשלומים יחויבו ב 70% מסכום הריבית והעמלה.

זהו מבצע חד פעמי, אשר יסתיים ב- 31 בדצמבר .

אורן הלמן, סמנכ"ל שירות שיווק ורגולציה, אמר: "עם תחילת התפשטות הקורונה, ומתוך הבנה למצב לקוחותיה, חברת החשמל אפשרה הקלות רבות ללקוחות, דבר שגרר גידול בחובות לחברת החשמל. מבצע שמיטת הריביות והעמלות הוא צעד נוסף במטרה להקל על הלקוחות. זו הזדמנות חד פעמית לשלם חובות שנצברו במהלך תקופה זו ללא תשלום נוסף כדוגמת ריביות. אני קורא לכל אותם לקוחות לנצל את ההזדמנות חד-פעמית ולסלק את חובם. בסופו של דבר חברת החשמל היא חברה עסקית  ותשלומים אלו יאפשרו  את המשך ההשקעות בתשתית  ויישום תכניות הפיתוח של החברה לטובת שיפור ואמינות אספקת החשמל."

חברת החשמל תאפשר לשלם חובות ללא ריביות ועמלות ובפריסה נוחה
צילום: יוסי וייס, חברת החשמל
Back to top button