מבזקיםמשפטי/פלילי

בג”צ מחק עתירה למינוי נציגי ציבור למועצה למשק הגז הטבעי בישראל

בג”צ מחק עתירה למינוי נציגי ציבור למועצה למשק הגז הטבעי בישראל

בית המשפט הגבוה העליון בשבתו כבג”צ דחה בימים אלו עתירה שהוגשה בבקשה למנות נציגי ציבור למועצה למשק הגז הטבעי בישראל.

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו”ד נועם קוריס – סוגיות משפטיות ב – ישראל היום!

עו”ד נועם קוריס – כותב בערוץ 7

עו”ד נועם קוריס – כותב ב THEMARKER

עו”ד נועם קוריס  מקור ראשון,  על פיגועי טרור, איראן וטראמפ

עניינה של העתירה שלפנינו בבקשת העותרת כי ימונו נציגי ציבור כחברים במשיבה 3, המועצה לענייני משק הגז הטבעי (להלן: המועצה).

הרקע לעתירה בקצירת האומר: משק הגז הטבעי בישראל מוסדר, בין היתר, בחוק משק הגז הטבעי, התשס”ב-2002 (להלן: החוק). על מנת לקדם את מטרות החוק ולפקח על מילוי הוראותיו, הוקמה בחוק רשות הגז הטבעי (להלן: הרשות). המועצה פועלת מכוח סימן ב’ בפרק ו’ לחוק ותפקידיה כוללים, בין היתר, קביעת אמות מידה לשירות ואישור תעריפים במשק הגז הטבעי.

הרכב המועצה קבוע בסעיף 63(ג) לחוק והוא כדלקמן:

 

“(ג) חברי המועצה הם:

(1) המנהל והוא יהיה יושב ראש המועצה;

(2) נציג שר האוצר מקרב עובדי משרדו;

(3) נציג שר התשתיות הלאומיות מקרב עובדי משרדו;

קראו גם:  חשד: בן 17 מחיפה חטף את אחותו הקטינה, אביהם ואדם נוסף הצטרפו ותקפו אותה

(4) שני נציגים מקרב הציבור, שהם בעלי תואר אקדמי באחד המקצועות האלה: כלכלה, ראיית חשבון, מינהל עסקים, הנדסה, משפטים, או מקצוע אחר בתחום משק האנרגיה, שלהם ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות באחד מן המקצועות האמורים”.

 

סעיף 64(א) לחוק קובע כי “המניין החוקי בישיבת המועצה הוא רוב חבריה, ובהם היושב ראש”. היינו, המניין החוקי הדרוש לקיום ישיבות המועצה הוא נוכחותם של שלושה מבין חמשת חברי המועצה וביניהם יו”ר המועצה. הסעיף אינו כולל דרישה ביחס לזהותם של שני חברי המועצה הנוספים.

ברם החל מחודש דצמבר 2018 ועד לחודש מרץ 2019 כיהנו במועצה שלושה חברים בלבד: יו”ר המועצה; נציג משרד האוצר; ונציג אחד מקרב הציבור. בחודש מרץ 2019 פקע גם מינויו של נציג הציבור שכיהן באותה עת במועצה. על כן, למשך חודשיים לא היה מניין חוקי למועצה, כנדרש בסעיף 64(א) לחוק. בחודש יוני 2019 מינה שר האנרגיה, משיב 1, נציג מקרב עובדי משרדו וממועד מינוי זה פעלה המועצה ללא נציגים מקרב הציבור. זאת בין היתר בשל פיזור הכנסת ותקופות הבחירות הרצופות והשלכותיהן.

בעתירתה טענה העותרת כי הימנעותם של משיבים 1 ו-2 מלמנות נציגי ציבור במשך תקופה ממושכת עולה כדי פעולה בחוסר סמכות, בדרך של מחדל. העותרת התייחסה למערכות הבחירות הרצופות וטענה כי הן אינן משליכות על אפשרות מינוי נציגי ציבור למועצה, בניגוד לטענות המשיבים. עוד נטען כי התנהלות המשיבים פוגעת באמון הציבור ברשויות השלטון ופעילות המועצה בהרכב חסר משמעה פגיעה בזכות השימוע. העותרת אף תקפה החלטות ספציפיות שקיבלה המועצה.

קראו גם:  אדמירל צי ארה"ב בדימוס מצטרף כיו"ר בורד לחברת הסייבר הישראלית

המשיבים בתגובתם המקדמית מיום 3.5.2020 טענו כי דין העתירה להידחות על הסף בהיעדר עילה. בהתאם לסעיף 64(א) לחוק, חרף היעדרם של נציגי ציבור במועצה, הרכב המועצה עונה על דרישת המניין החוקי לקיום ישיבות מועצה וכלל פעולות המועצה נעשו בסמכות ובהתאם להוראות הדין. עוד הבהירו המשיבים כי אין יסוד לטענות העותרת כי הם נמנעים במכוון ממינוי נציגי ציבור למועצה. במרבית השנים מאז כינונה של המועצה כיהנו בה נציגים מקרב הציבור. כהונתו של נציג הציבור האחרון במועצה פקע בחודש מרץ 2019, בתוך תקופת בחירות מתמשכת. ברם, המורכבות הכרוכה במינויים בתקופת בחירות, כמו גם האיפוק והריסון הנדרשים בעניינים אלו, הביאו לעיכוב במינוי נציגי ציבור חלופיים. עם זאת, המשיבים הכירו בחשיבות מינוי נציגי ציבור למועצה והשלמת הרכבה וציינו כי עם כניסתם של השרים החדשים בממשלת ישראל ה-35 לתפקידם, יפעלו הגורמים הרלוונטיים לקידום מינוי נציגי ציבור למועצה. באשר לטענות ביחס להחלטות ספציפיות של המועצה שהעלתה העותרת, עמדת המשיבים הייתה כי דינן להידחות על הסף ואין כל מקום לכריכת טענות הנוגעות לגוף ההחלטות אגב עתירה שעניינה במינוי חברי המועצה והרכבה.

קראו גם:  ח"כ בן גביר בהילולת רשב"י במירון: "אי אפשר לשכוח את האסון שהתרחש כאן"

ביום 9.11.2020, לאחר שהוגשו מספר הודעות מעדכנות בקשר לאיוש נציגי הציבור במועצה, הודיעו המשיבים כי ביום 7.10.2020 אישרה הממשלה את מינויה של גב’ רויטל בר נתן, נציגה מקרב הציבור למועצה. לאחר שניתן אישור הממשלה למינוי, הוא הובא ביום 11.10.2020 לחתימת שר האנרגיה ושר האוצר וביום 21.10.2020 פורסם דבר המינוי ברשומות. עוד עדכנו המשיבים כי לאחר שהושלם מינויה של נציגה אחת מקרב הציבור למועצה, ימשיכו המשיבים לפעול ולקדם מינוי של נציג או נציגה נוספת מקרב הציבור למועצה, וכי חשיבותו ודחיפותו של קידום המינוי עומדים לנגד עיני הגורמים הרלוונטיים ואלה יפעלו לקידומו.

בשים לב לכל האמור, נוכח תמונת המצב העדכנית שהציגו המשיבים ונוכח כינונה של הממשלה, שעה שמונתה זה מכבר נציגת ציבור אחת והגורמים הרלוונטיים פועלים למינוי נציג או נציגה נוספים, המצב העובדתי השתנה מקצה אל קצה והעתירה במתכונתה הנוכחית מיצתה עצמה. על כן דינה להימחק.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי וגישור מאז שנת 2004.

רוצים לכתוב באתר או לנהל טור?
לחצו כאן ושלחו לנו הודעה

Back to top button
דילוג לתוכן