כסף ומיד: תוכנית "רשת ביטחון כלכלית 2020-2021" – כל הפרטים

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר ישראל כ״ץ הציגו הערב (חמישי) את תוכנית "רשת ביטחון כלכלית 2020-2021" – חבילת צעדים שתעניק ודאות וביטחון כלכלי למשך שנה לשכירים, עצמאיים ועסקים בתקופת הקורונה

התוכנית כוללת עד חודש יוני 2021 – מתן דמי אבטלה לשכירים, מענק סיוע סוציאלי לעצמאים בגובה של עד 15,000 שקל כל חודשיים, מענק סיוע לעסקים, לעסקים חדשים ועוד.

במטרה לסייע לאזרחי ישראל שנפגעו מהתפרצות נגיף הקורונה, גיבשו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר ישראל כ"ץ רשת ביטחון שתעניק רשת ביטחון כלכלית למשך שנה. התוכנית נועדה לתת ודאות וביטחון כלכלי לעצמאים, שכירים ועסקים המתמודדים עם השלכות משבר הקורונה.

חלק מהמענקים לעצמאיים ישולמו כבר בשבוע הבא. על מנת לאפשר את ביצוע יתר התשלומים לזכאים בהקדם האפשרי, תובא התוכנית לאישור הממשלה ביום ראשון הקרוב.

תוכנית זו מהווה הרחבה משמעותית לתוכנית הסיוע הכלכלית לנפגעי משבר הקורונה שהציגו ראש הממשלה ושר האוצר.

להלן עקרונות התוכנית:

רשת ביטחון לשכירים בחל"ת

• הטבות בדמי האבטלה

– דמי אבטלה מלאים עד סוף יוני 2021 או עד ירידת האבטלה מתחת ל-10%

– ביטול 5 ימי המתנה בין תקופות אבטלה

– קיצור תקופת האכשרה ל-6 חודשים במקום 12 חודשים

– תשלום כפל קצבאות עד סוף יוני 2021

– הוספת זכאי אבטלה גם מינואר ופברואר (החל מחודש יולי 2020)

• התאמת מנגנון החל"ת

קיצור הזמן המינימלי המזכה בדמי אבטלה ל-14 יום בלבד. המהלך דורש חקיקה בכנסת.

• מענק הסתגלות

תשלום מענקי ההסתגלות בגובה של עד 4,000 שקל לחודש לבני 67 ומעלה עד חודש דצמבר 2020. המהלך דורש תיקון חקיקה בכנסת.

• תכנית ממוקדת תעסוקה

– ריכוז וטיוב נתוני התעסוקה – לטובת קבלת תמונת מצב שוטפת על היקף התעסוקה ומאפייניה

– יעדים – קביעת יעדים חצי שנתיים להורדת שיעור האבטלה

– הכשרת עובדים והשמתם – הגדלה נרחבת בהיקף ההכשרות המקצועיות ושילוב מעסיקים בתהליך ההכשרה.

רשת ביטחון לעצמאיים ולעסקים

• מענק סיוע מיידי לעצמאים ובעלי עסקים עבור החודשים מאי –יוני 2020

עצמאי או שכיר בעל שליטה שקיבל מענק סיוע קודם יהיה זכאי למענק סיוע מיידי בסכום של עד 7,500 ש״ח. המענק המיידי צפוי להינתן למעל 380 אלף עצמאים ובעלי עסקים על ידי רשות המסים ישירות לחשבון הבנק ללא צורך בכל פעולה מצד העצמאי או בעל העסק.

• מענק סיוע סוציאלי לעצמאיים ובעלי עסקים

עצמאיים ובעלי עסקים בעלי הכנסה שנתית חייבת של עד 640 אלף ש״ח בשנה שחוו ירידה במחזור של לפחות 40%, יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מענק בגובה 70% מההכנסה החייבת ועד ל-15,000 ש״ח. המהלך דורש חקיקה בכנסת.

• מענק סיוע לעסקים

עסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי עד 100 מיליון ש״ח, ושמחזור מכירותיהם ירד בלפחות 40% לעומת התקופה המקבילה יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מענק כמפורט:

– עסק בעל מחזור שנתי של עד 300 אלף ש״ח – מענק סיוע לעסק קטן בגובה של 3,000-6,000 שקל לחודשיים כמפורט:

– עד 100 אלף ש״ח מחזור שנתי – 3,000 ש״ח

– 100-200 אלף ש״ח מחזור שנתי – 4,000 ש״ח

– 200-300 אלף ש״ח מחזור שנתי – 6,000 ש״ח

– עסק בעל מחזור שנתי בין 300 אלף ש״ח- 100 מיליון ש״ח- מענק החזר הוצאות קבועות עד 500 אלף ש״ח (עד ל-15% מהמחזור השנתי).

• מענק סיוע לעסק חדש
מענק סיוע לעסקים שהוקמו בחודשים ינואר-פברואר 2020 המשולם אחת לחודשיים, עד לחודש יוני 2021:

– עוסק פטור (עד 100 אלף שקל מחזור שנתי) – 3,000 שקל

– עוסק מורשה (מעל 100 אלף שקל מחזור שנתי) – 4,000 שקל

• מענק ארנונה

לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון שקל שחוו ירידה של לפחות 60% במחזור המכירות החזר בעבור הוצאות הארנונה לבית העסק עד לסוף יוני 2021.

• הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים
הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים- הרחבת הלוואות מסובסדות בערבות המדינה לעסקים קטנים, בינוניים גדולים בכ-28 מיליארד שקל והעמדתה על סך של 50 מיליארד שקל. הגדלת היקף ההלוואות לעד 24% ממחזור העסק, הכנסת שחקנים נוספים ואפשרות ללקיחת הלוואה משני גופים שונים וטיפול בחסמים למיצוי המסגרת. מדובר בהרחבה משמעותית של התכונית שתאפשר לעסקים רבים לקבל אשראי בתנאים אטרקטיביים. הרחבת הקרן דורשת את אישור ועדת הכספים.

• רישוי עסקים

הארכת תוקף רישיון העסק עד לסוף חודש יוני 2021. השינוי דורש הליך חקיקה.

נושאים נוספים

• פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות

משיכה בפטור ממס לקרנות השתלמות לא נזילות (6 שנים ופחות), עד ל-10,500 שקל בחודש (השכר הממוצע), כהוראת שעה למשך 6 חודשים. המהלך דורש תיקון חקיקה.

• הרחבת היתר משיכה מפיקדון חיילים משוחררים

משיכת עד מחצית מיתרת הפיקדון לכל מטרה, למשוחררים בחמש השנים האחרונות. המהלך דורש תיקון חקיקה.

• סיוע לאוכלוסיות מיוחדות, מענה בריאותי ואכיפתי

– אזרחים ותיקים – מיפוי ומתן מענים לצרכי הקשישים

– אנשים עם מוגבלות – מתן מענים לאנשים עם מוגבלות ואוכלוסיות בסיכון

– תגבור חקירות אפידמיולוגיות, בדיקות, הסברה ואכיפה

– אזרחים בבידוד ובסגר

• תכנית האצה
תיקבע בהמשך, בין השאר לפי יעילות הפרויקט, יכולת ביצוע והשפעה על תעסוקה.

צילום: קובי גדעון / לע"מ

ראש הממשלה אמר ה עם הצגת התוכנית הכלכלית: "הנחיתי לתת מענק מידי, שיגיע לחשבון הבנק שלכם כבר בשבוע הבא. גם בעניין הזה היינו חייבים להתגבר על מכשולים בירוקרטיים כמעט בלתי-אפשריים. היינו צריכים להביא לחדר אחד את האחראית על המחשוב, את האחראי על מס הכנסה, את היועצים המשפטיים של משרד האוצר, את צמרת משרד האוצר והביטוח הלאומי ובסוף פיצחנו את זה."

נתניהו הוסיף כי "בשבוע הבא ניתן מקדמות של עד 7,500 ש"ח לאותם אנשים שסייענו להם בתחילת מאי – בלי לעשות חישובים חדשים, תכנות חדש, תנאים חדשים. זה התשלום המידי שאתם רואים כאן. שר האוצר יפרט את שאר התשלומים לעצמאים ולבעלי עסקים להמשך השנה. המרכיב השלישי בתכנית החדשה – רשת ביטחון נוספת לעסקים בשנה הקרובה. עסקים קטנים שנפגעו, בעלי מחזור שנתי של עד 300 אלף ש"ח, יקבלו מענק של עד 6,000 ש"ח אחת לחודשיים. עסקים גדולים יותר שנפגעו, בעלי מחזור שנתי של 300 אלף ש"ח עד 100 מיליון ש"ח, יקבלו אחת לחודשיים סיוע למימון ההוצאות הקבועות שלהם, שיכול להגיע עד 500 אלף ש"ח. אבל סכומי הסיוע תלויים, וזה ברור לכם, הם תלויים כמובן במידת הפגיעה בעסק."

צילום: קובי גדעון / לע"מ

עוד אמר ראש הממשלה כי "חוץ מזה נביא כבר בשבוע הבא עוד החלטות לאישור הממשלה. למשל, ביטול הצורך לחדש את רישיון העסק בשנה הקרובה, והגדלה דרמטית של הלוואות בערבות מדינה בתנאים משופרים."

נתניהו הדגיש כי "אם נצטרך, בשבועות הקרובים נביא עוד תכניות. אנחנו מדברים על זה. גם בתחום הכלכלה וגם בתחום הבריאות. אנחנו יכולים לעשות את זה ולהשקיע את הכסף הגדול הזה כי כלכלת ישראל מאוד איתנה. היא צברה הרבה מוניטין, עשינו פה הרבה רפורמות. הבאנו לצמיחה ייחודית, אני מאוד גאה בזה, אבל זה נותן לנו את היכולת ללוות כסף בריבית מאוד נמוכה. סטנלי פישר, כלכלן שהיה נגיד בנק ישראל, אמר לי אתמול: 'זה מצב ייחודי. היום אתם יכולים ללוות כסף בריבית מאוד נמוכה'. אני לא רוצה להשלות אתכם שזה יפתור את כל הבעיות, אבל אני כן מבטיח לכם שאני אישית אהיה מעורב כל הזמן – כדי להבטיח שהכסף יוצא אליכם, שתוכלו לקיים את עצמכם ואת המשפחות שלכם בתקופה הקשה הזאת."

לסיכום אמר נתניהו: "אזרחי ישראל, היום החלו 'ימי בין המצרים'. אנחנו עם שזוכר את עברו, את המאורעות הגדולים בתולדותינו וגם את המאורעות הקשים. השורשים החזקים שלנו תמיד אפשרו לנו לעמוד בסערות הקשות. ידענו חורבן וגלות, אבל בזכות הרוח הכבירה שמפעמת בנו נעמדנו מחדש על רגלינו. הקמנו מדינה חזקה, מדינה פורחת ובעזרת ה' – באחריות אישית ובערבות הדדית – היא אף תגיע לשיאים חדשים לטובת כל אזרחי ישראל. כולנו יחד ננצח את הנגיף".

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tabלהוספת נגן תחנות הרדיו לאתרך הדבק קוד זה


למעבר לערוץ החירום -לחצו כאן

פתיחת הנגן בחלון נפרד

אתם מוזמנים לשלוח לנו מידע חדשותי וליצור איתנו קשר בכל נושא ועניין.


* יש לציין כי אמינות הדיווח תיבדק ותפורסם באתר ע"פ שיקול דעתו של עורך אתר החדשות.
* נדגיש כי בצירוף תמונה אנו מסירים כל אחריות בגין הפרת זכויות יוצרים ואחריות זו תהיה מוטלת על השולח. שליחת תמונה ללא קרדיט צילום לא תפורסם באתר. אם אין ברצונכם לציין קרדיט אנא כתבו "ללא קרדיט".

לשליחת תמונות נוספות בוואטסאפ

תודה רבה וגלישה נעימה
צוות חדשות MivzakLive