משרד החינוך – מתווה הגנים: 3 ימים בגן ו-3 ימים בבית – כל הפרטים

משרד החינוך מפרסם היום (שלישי) את המתווה לחזרת פעילות הגנים. על פי המודל המוצע שלושה ימים בגן (2 קבוצות) ו- 3 ימים בבית. כל קבוצה תהווה את מחצית הגן ותמנה בין 15 ל- 17 תלמידים. במקרה שיש קבוצה של 17 ילדים, הדבר יובא לאישור משרד הבריאות.

מעבר לכל המבזקים

1. קבוצה א' – תלמד בימים א' עד ג', בהובלת גננת וסייעת (כולל גננת משלימה וסייעת משלימה). בימים בהם הילדים לא יגיעו אל הגן הם ילמדו מהבית בימים ד-ו.

2. קבוצה ב' – תלמד בימים ד' עד ו', בהובלת גננת וסייעת (כולל גננת משלימה וסייעת משלימה).

3. בימים בהם הילדים לא יגיעו אל הגן הם ילמדו מהבית.

דגשים פדגוגיים כללים לעבודת המפקחת והגננת בשגרת הפעילות בימי קורונה

מפקחת הגן

1. המפקחת על גני הילדים תוביל את יישום התכנית בכל גני הילדים בתחום הפיקוח שלה, בשיתוף ובתיאום מלא עם מנהל אגף החינוך/מנהל מחלקת גני ילדים/מנהל אגף פרט ברשות המקומית/הבעלות.

2. שיבוץ עו"ה יעשה ע"י המפקחת, שיבוץ עובדי הרשות ייעשה על ידי הרשות המקומית, שיבוץ עובדי בעלות יעשה ע"י הבעלות. השיבוץ יבוצע כאמור לאחר מיפוי כלל עובדי ההוראה והעובדים בגן הילדים.

3. שיבוץ עובדי ההוראה לעבודה במוסד החינוכי יהיה בהתאם להיקף משרתו של עובד ההוראה בשגרה.

4. ניתן לשבץ ממלאי מקום לגננות אשר יצאו לחופשת לידה עם החזרה להוראה בגני הילדים בהתאם להנחיות קליטת עובדי הוראה ולנהלים בנושא.

5. השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים עובדים במתכונת מלאה. מומלץ להיוועץ בצוות השפ"ח ויועצות גני הילדים, לליווי והכנת הצוות ברמה האישית רגשית, בתהליך החזרה וההסתגלות המחודשת לשגרה אחרת. סטודנטיות המתנסות בגנים מטעם המכללות להכשרת עובדי הוראה תמשכנה את ההתנסות בימים קבועים ובכפוף לכל ההנחיות החלות על צוות הגן.

מנהלת הגן

1. על מנהלת הגן להכין תכנית עבודה שבועית, בשיתוף ובתיאום עם כל הצוות החינוכי: סייעת הגן, הגננת המשלימה והסייעת המשלימה. התכנית תיתלה במקום בולט.

2. תכנית העבודה תתייחס לשני מימדים: מרחבי הפעילות ואופי הפעילות שיתקיים במרחבים.

3. תכנית פעילות שבועית תשלח להורי הגן ביום שישי, או במוצ"ש שלפני שבוע הפעילות. תכנית זו תכלול הן את תכנון ימי הלמידה בגן והן את ההצעות לימי הלמידה בבית, ובכללה התייחסות למערכת השידורים הלאומית. בנוסף, תשלח הגננת רעיונות למשימות קלות ופשוטות אותם יכולים התלמידים לעשות באופן עצמאי. במהלך ימי הלמידה מהבית תינתן למשפחות אפשרות בחירה הן בזמן בו הם רוצים לקיים את הלמידה והן בסוג הפעילות.

4. הפעילות בגן תתקיים בכל המרחבים בו זמנית, על מנת לאפשר ריחוק ככל האפשר בין התלמידים: מרחבי המשחק, היצירה, חצר הגן, חדרי ספח, שטיח פעילות, ספריה ועוד. צוות הגן יבוד בשתי קבוצות משנה קבועות ככל שניתן.

5. רצוי להתבונן במרחב ולהפחית עומס של צעצועים, אביזרים ומשחקים.

6. המפגשים יעשו בשתי קבוצות כאשר הילדים יושבים רחוקים האחד מהשני ככל הניתן קבוצה עם הגננת וקבוצה בפעילות עם הסייעת במשך כל היום בקבוצות קטנות וייערך לתת מענה לילדים ולקדם ידע מיומנויות וערכים במגוון תחומי הדעת.

7. הצוות יתכנן מגוון פעילויות המתאימות לכל מרחבי הגן.

8. הפעילויות בקבוצות יהיו: משחקים על כל גווניהם, פעילויות חקר והתנסות, יצירה, תנועה, קריאת סיפורים, שירים ועוד.

9. הצוות יקיים מפגשים אישיים עם הילדים על מנת להקשיב לצרכים ולתת מענה אישי ומותאם לכל ילד.

תלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים בגני הילדים בחינוך הרגיל

1. תלמידים הלומדים בגן רגיל וזכאים לסל אישי ילמדו על פי תכנית הגן והקבוצה בה הם שובצו.

2. בהתאם לתכנית הלימודים האישית יינתן מענה לימודי וטיפולי כבשגרה ככל הניתן.

3. הסייעת האישית תלווה את התלמיד הזכאי לתמיכה זו בשגרה.

4. היה ובגן משובצים מספר תלמידים, המקבלים מענה טיפולי על ידי אותו עובד הוראה, יש להתחשב ולשבצם ככל הניתן באותה קבוצה

ארוחת הבוקר

1. התלמידים יביאו את ארוחת הבוקר מהבית (לא תתקיים הזנה משותפת בארוחת הבוקר).

2. על כל ילד להביא ארוחת בוקר בקופסה ומפית לפרוס על השולחן בשעת הארוחה.

3. מומלץ להביא כריך בריא עם ירק חתוך ומוכן לאכילה ותוספת פרי שאף הוא חתוך.

4. יש לאפשר לילדים אכילה בקבוצות קטנות, ולהקפיד שיישמר המרחק של 2 מטר בין תלמיד לתלמיד ככל הניתן.

5. יש לנקות את השולחן לפני תחילת הארוחה ולאחריה.

6. יש להקפיד על שטיפת ידיים לפני הארוחה ולאחריה.

7. כדאי להמליץ להורים לגוון לילדים את הכריכים בממרחים בריאים כגון, גבינה, טונה, טחינה וכדומה.

ניהול אורחות חיים ושגרה בימי קורונה

1. הצוותים החינוכיים, התלמידים והוריהם, יגיעו למוסד החינוכי בתנאי שאינם נדרשים לבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות, ללא חום מעל 38 מעלות או תסמינים הקשורים בקורונה (שיעול, קשיי נשימה או תסמין נשימתי אחר) או נחשפו לחולה מאומת.

2. תותר הכניסה לגן הילדים אך ורק לצוותים החינוכיים ולתלמידים, בהתאם לתכנית שנקבעה, לאחר חתימה על הצהרות בריאות כנדרש. טפסי ההצהרה המלאים והחתומים של צוות הגן ושל התלמידים יאספו ויתויקו לצורך תיעוד ע"י מנהלת הגן או הגננת המשלימה. אין להכניס לגן ילד ללא אישור חתום.

3. צוות הגן ישתמש באמצעי מיגון במרחבים השונים במהלך כל היום בהתאם להנחיות משרד הבריאות. צוות הגן מחוייב בחבישת מסיכה (אותה יביא אתו מהבית). לילדי הגן אין חובת חבישת מסיכה על פי ההנחיות.

4. תתקיים הקפדה יתרה על היגיינה אישית לפני תחילת הפעילות, במהלכה ובסיומה. אנשי הצוות והתלמידים יקפידו על שטיפת ידיים עם מים וסבון או חומרי ניקוי. ניקיונם של תאי השירותים יבוצע באופן שוטף במשך כל יום הפעילות.

5. יש להקפיד במהלך היום על אוורור חדר כיתת הגן בו מתקיימת הפעילות.

6. במידה ואיש צוות הנדרש למגע עם הפרשות גוף – יש לעטות כפפות, ולזרוק את הכפפות לפח סגור מיד לאחר הסרתן ולבצע חיטוי היגייני של הידיים.

7. לא יתקיימו שיעורים במסגרת תל"ן.

8. לא יתקיימו שיעורי ריתמוסיקה וחוגים.

קבלה ושחרור של תלמידים

1. באחריות ההורים להביא את ילדם לגן הילדים ולאסוף אותו בסוף יום הלימודים

2. הכניסה והיציאה של התלמידים מהגן ייעשו באופן מבוקר על ידי הגננת או הסייעת תוך הקפדה על חבישת מסכה לכל הנמצאים במרחב הציבורי (למעט ילדי הגן) והקפדה על מניעת התקהלות.

3. ההורים לא יורשו להיכנס/לשהות במוסד החינוכי.

4. יישמר מרחק של שני מטר בין הנוכחים.

קשר ותיאום עם הורי התלמידים

1. מנהלת הגן תהיה ערה לצרכי קהילת הגן בתקשורת עקבית עם ההורים.

2. יש ליצור קשר עם התלמידים וההורים לקראת החזרה לשגרה.

3. יש לקיים קשר רציף עם התלמידים שאינם מגיעים ועם הוריהם, ולעדכנם לגבי למידה מרחוק באמצעות האולפניםלהוספת נגן תחנות הרדיו לאתרך הדבק קוד זה


למעבר לערוץ החירום -לחצו כאן

פתיחת הנגן בחלון נפרד

אתם מוזמנים לשלוח לנו מידע חדשותי וליצור איתנו קשר בכל נושא ועניין.


* יש לציין כי אמינות הדיווח תיבדק ותפורסם באתר ע"פ שיקול דעתו של עורך אתר החדשות.
* נדגיש כי בצירוף תמונה אנו מסירים כל אחריות בגין הפרת זכויות יוצרים ואחריות זו תהיה מוטלת על השולח. שליחת תמונה ללא קרדיט צילום לא תפורסם באתר. אם אין ברצונכם לציין קרדיט אנא כתבו "ללא קרדיט".

לשליחת תמונות נוספות בוואטסאפ

תודה רבה וגלישה נעימה
צוות חדשות MivzakLive