מליאת הכנסת אישרה את בקשת החסינות של ח"כ כץ

מליאת הכנסת אישרה היום (שני) את הצעת ועדת הכנסת לקביעת חסינות בפני דין פלילי לחבר הכנסת חיים כץ. הוועדה המליצה למליאה לאשר חסינות לח"כ חיים כץ בשתי עילות. בעילה הראשונה, לפיה המעשה בוצע במילוי התפקיד כחבר כנסת ולכן חלה החסינות המהותית תמכו 62 חברי כנסת, 43 התנגדו ו2 נמנעו. בעילה השנייה לפיה ועדת האתיקה כבר קיבלה החלטה בעניין, העבירה בוצעה במשכן הכנסת והאינטרס הציבורי לא ייפגע מאי ניהול הליך בפלילי, תמכו 63 חברי כנסת, 42 התנגדו ואחד נמנע.

לפני ההצבעה פנה ח"כ חיים כץ לחברי הכנסת ואמר: "אני אדם שפיו וליבו שווים, אדם ישר מאוד ומכבד את מילתי. כך חינכתי וגידלתי את ילדי, לא זוכר מתי שיקרתי לאחרונה ואינני מתכוון לשקר היום."

כץ הוסיף כי "החוק עליו אנחנו מדברים לא נועד לחול רטרואקטיבית, שקל אחד לא נכנס לכיסי מהחוק הזה וגם לא לכיסו של מוטי בן ארי. החוק הזה נועד להיות תמרור אזהרה ולמנוע תספורות עתידיות. במובן זה, כל אזרחי המדינה נהנו ממנו בשיעור שווה.

היום אני עומד בפני כתב אישום על עבודתי בכנסת, כשפעלתי כפי שנהוג ומקובל בכנסת, וכפי שפעלתי ב-180 חוקים ממשלתיים ואישיים, של אחרים ושלי. להבנתי, פעלתי בהתאם לתקנון הכנסת ולנהוג והמקובל בכנסת. לא עברתי על תקנון הכנסת ולא על כללי האתיקה של חברי הכנסת. בוודאי בהתאם להתנהלות שהייתה נהוגה בכנסת לפני 10 שנים בשנת 2010. בואו לא נשכח, אנחנו עוסקים באירועים מלפני כמעט 10 שנים. החוק הזה עשה רק טוב לכלל אזרחי מדינת ישראל."

עוד אמר כץ כי "הכללים שחלים על חברי הכנסת קובעים כי כאשר חבר כנסת פועל ומחוקק למען קבוצה רחבה הוא אינו מצוי בניגוד עניינים, ולכן הוא גם אינו חייב בגילוי כלשהו. אני מקבל שטעיתי, כפי שקבעה ועדת האתיקה של הכנסת, שהיה טעם לפגם מטעמי נראות, בכך שלא אמרתי שמוטי חבר שלי, ואני מצטער על כך."

כץ הוסיף כי "ועדת האתיקה דנה בטענה שנטענה כלפי על פעולה בניגוד עניינים בקידום הליך החקיקה, שהיא ליבת העבירה הנטענת. והיא קבעה שלא נעברה עבירה אתית, אך יחד עם זאת היה כנראה טעם לפגם במעשי. מסיבה זו המליצה ועדת הכנסת בפניכם להעניק לי חסינות גם מהטעם שננקטו כבר כנגדי הליכים בעניין זה על-ידי ועדת האתיקה לפני 9 שנים."

בקשתי כי תוענק לי חסינות מהותית כי בחקיקת חוק רחב לטובת הציבור. אם במקרה הזה, שעוסק בהליך החקיקה, שהוא לב הפעילות של חברי כנסת, לא חלה החסינות המהותית, המשמעות היא למעשה שאין לחברי כנסת חסינות מהותית בעבודתם הפרלמנטרית. ואין להם הגנה במקרים שהם שוגים בסוגיה כה מורכבת וכולנו מתמודדים עמה באופן יומיומי – שאלת ניגוד העניינים בחקיקה.

אם לא חלה במקרה זה חסינות מהותית, משמעות הדבר היא למעשה ריקון מתוכן של מוסד החסינות, שנועד להבטיח את חופש הפעולה של חברי הכנסת.

לא באתי לבקש מכם היום חסד או רחמים. לא באתי לבקש טובה אישית. היום אנחנו מצביעים על חופש הפעולה של חברי הכנסת – יכולתם של חברי הכנסת לחוקק חוקים, להביע דעות, להתנהל ללא חשש ומורא. למלא את לב התפקיד שלנו שעבורו התמודדנו ולשמו נבחרנו לכנסת. אי הענקת חסינות מהותית היום משמעותה פגיעה בחופש הפעולה של חברי הכנסת". אמר ח"כ כץ.

ח"כ חיים כץ. צילום: אתר הכנסת

בפתח הדיון, יו"ר ועדת הכנסת ח"כ אבי ניסנקורן הציג בפני המליאה את החלטת ועדת הכנסת, אך הקדים ואמר: "לא הייתי שותף להחלטת הרוב בוועדה. אני מכיר את חיים כץ שנים רבות גם כשותף פוליטי בהסתדרות, גם כראש ועדת העבודה והרווחה, כשר העבודה והרווחה וגם חבר כחבר מפלגה המתמודדת מול כחול לבן על השלטון. אני מוקיר את פועלו החברתי רב השנים ומקווה שבהליך הפלילי הוא יזוכה.

ואולם בדיוני חסינות עסקינן בעילות החסינות ובעניין הזה קיבלתי את עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה שהוצגה בהרחבה בוועדת הכנסת. בדיוני ועדת הכנסת בנושא חסינות להבדיל בניהול התיק הפלילי, רואים את העובדות המפורטות בכתב האישום כאילו הוכיחו דבר אשר להבנתי מוביל במקרה זה לאי מתן חסינות."

ח"כ אבי ניסנקורן. צילום: אתר הכנסת

ח"כ יואב סגלוביץ': "היום אנחנו הולכים להצביע על חבר הכנסת חיים כץ שביקש חסינות מוועדת הכנסת אבל באותה מידה אנחנו הולכים להצביע היום על דמותה ועל ערכיה של הכנסת. כל הטענות שיש לחבר הכנסת חיים כץ הנכון שיטענו בבית המשפט, אנחנו בית המחוקקים אנחנו איננו בית המשפט. הכנסת היא איננה עיר מקלט לנאשמים, חוק חסינות הוא אינו הדרך והוא אינו הנתיב שבה הנאשמים צריכים לכלכל את צעדיהם. היה והכנסת תקבל את בקשתו של חיים כץ, מה שיקרה פה היום זה תהליך של הפרת אמונים משמעותית של הכנסת הזו."

השר יריב לוין: "זה אחד הדיונים החשובים ביותר שקיימה מליאת הכנסת בשנים האחרונות, משום שאנחנו עוסקים אומנם לכאורה בעניינו של אדם אבל מדובר בנושא שחורג הרבה מעבר לעניינו האישי של חבר כנסת זה או אחר. יש לו השלכה ישירה על חופש הפעולה הבסיסי של כולנו, ויש לו השלכה מוסדית משמעותית מאוד על מעמדה של הכנסת ועל יכולת הפעולה של חברי הכנסת. יש פה גם תקדים מסוכן מאוד של פליליזציה של הליך החקיקה באופן שפוגע בדבר שהוא בליבת העבודה של חברי הכנסת, ובעצם יוצר מציאות שמעמידה את כולנו כאן במתחם סיכון בלתי סביר לחלוטין."

צילום: יצחק הררי, דוברות הכנסת

ח"כ אחמד טיבי: דיוני ועדת הכנסת הם תחנת ביניים, המליאה היא התחנה הסופית. אין פה היום הצבעה על שלוש עילות אלא על שתיים שעברו בוועדת הכנסת. את ההסתייגות שלנו באמצעות ההימנעות הצגנו שם בוועדה מול היועץ המשפטי. כאן במליאה זו התחנה הסופית, והיום אנחנו נצביע נגד מתן חסינות ואני בטוח שבסופו של דבר הנושא יבוא לבג"ץ ובג"ץ יכריע.

ח"כ גדעון סער: "ליבו של העניין מצוי בכך שחבר כנסת מקבל ייעוץ משפטי מהייעוץ המשפטי של הכנסת על פי כלל הקבוצה הגדולה, ועל פי אותו ייעוץ משפטי הוא לא נמצא בניגוד עניינים, והוא מחוקק חוק בשנת 2010. לאחר עשור בשנת 2020 הוא מועמד לדין ע"י יועץ משפטי אחר היועץ המשפטי לממשלה, על אותה מסכת עובדתית על פי סט נורמטיבי אחר לחלוטין. לפי דעתי זה קעקוע מוחלט של כל הרעיון של שלטון החוק."

ח"כ גדעון סער. צילום: אתר הכנסת

ח"כ יאיר לפיד: למה אנחנו כאן? במקום שנשב פה ומקיים דיון על החינוך המיוחד שנמצא במשבר ועל מיטות אשפוז ועל התחבורה, אנחנו שוב מתכנסים כאן לדבר הזה שחבר קואליציה שחשוד בפלילים הולך לבית המשפט והוא יחזור מבית המשפט לקואליציה שבה יש ראש ממשלה עם שלושה תיקים חמורים שרצה גם הוא את החסינות שלו.

ח"כ יאיר לפיד. צילום: אתר הכנסת

ח"כ מיקי זוהר הגיב לח"כ לפיד: "הטהרנות והצדקנות שלך מר לפיד באמת חוצה גבולות. היא גם כל כך צבועה ברמות שקשה לתאר. אצלך במפלגה יושבים אנשים שרק אתמול פורסם לגביהם בערוץ 13 תחקיר מאוד מעניין על פרשת הדלפות שהיה מעורב בהם היועמ"ש והרמטכ"ל. ועל זה אתה לא מדבר, זה נקי. בני גנץ, יש סיפור מאוד מעניין, פרשת המימד החמישי, אף אחד לא רוצה להזכיר. אתם הצדקנים הגדולים אתם הישרים אתם הטהורים, אבל אתה יודע מה ההבדל בינינו יאיר? שאנחנו לא טהרנים ולא צדקנים, אנחנו משאירים את הכל בידי הציבור, זה כל ההבדל."

ח"כ בני גנץ אמר: " אנחנו מגיעים לבחירות בפעם השלישית בהיקף של כ-8 מיליארד שקלים, כל מצביע במדינת ישראל שילם 2000 שקל בשביל להחזיק את ראש הממשלה בתוך הכיסא שלו. והנה אנחנו דנים על חסינות ותוך כדי החסינות ממשיכים בשקרים, חבר הכנסת מיקי זוהר מילה אחת ממה שאמרת בנושא המימד החמישי לא הייתה מדויקת לא נכונה, הכול שקרים אבל קל לפרסם, אני מפסיק לעסוק בעניין הזה.

אני חוזר לסיבה שלשמה התכנסנו, אנחנו מאבדים את אמון הציבור, אנחנו דנים בעצמנו, עוסקים בעצמנו ,דואגים לטובתנו, דואגים לכיסא שלנו. הדבר הזה לא נעשה טוב ולא נראה טוב. מכיוון שכך ובמסגרת מה שהחוק יאפשר, אפעל לאחר הבחירות להקים ועדה חיצונית מקצועית ייצוגית, כולל חברי כנסת לשעבר, על מנת להביא את האילוצים של המחוקקים לדיוני הוועדה עצמה אבל זאת תהיה ועדה שהיא לא תלויה בחברי הכנסת המכהנים.

מאחר והדיון הזה הוא דיון שבסופו של דבר יוכרע פוליטית אנחנו הקפדנו בכחול-לבן לא להגיד לאף אחד מה להצביע, כך אעשה גם הפעם ואני מאחל לכולנו בהצלחה."

בני גנץ. צילום: רפי קוץ, דוברות הכנסת

מעוניינים לכתוב אצלנו או לנהל טור משלכם? לחצו כאן ושלחו לנו הודעה

לחצו כאן להוספת תגובה לכתבה

מעוניינים לכתוב אצלנו או לנהל טור משלכם? לחצו כאן ושלחו לנו הודעה
0 0 votes
דרגו את הכתבה
Subscribe
Notify of
guest
1 תגובה
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
אורח
אורח
1 year ago

גאווה למדינת ישראל.תרמו תגנבו תשקרו ותתחמנו-,-רק תדאגו להבחר לכנסת ישראל.זו רק ההתחלה. הם יתנו חסינות גם לביטן לדרעי לליצמן ולכל אחד שיבקש.צירוף מקרים שכולם מהצד הימני אבל זו תעמולה שמאלנית כמובן.מה עם ראש הנחש??? לא מגיעה לו חסינות גם??1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

אתם מוזמנים לשלוח לנו מידע חדשותי וליצור איתנו קשר בכל נושא ועניין.

המייל האדום - שליחת הודעה מידית


* יש לציין כי אמינות הדיווח תיבדק ותפורסם באתר ע"פ שיקול דעתו של עורך אתר החדשות.
* נדגיש כי בצירוף תמונה אנו מסירים כל אחריות בגין הפרת זכויות יוצרים ואחריות זו תהיה מוטלת על השולח. שליחת תמונה ללא קרדיט צילום לא תפורסם באתר. אם אין ברצונכם לציין קרדיט אנא כתבו "ללא קרדיט".

לשליחת תמונות נוספות בוואטסאפהמייל האדום

תודה רבה וגלישה נעימה
צוות חדשות MivzakLive

להוספת נגן תחנות הרדיו לאתרך הדבק קוד זה


למעבר לערוץ החירום -לחצו כאן

פתיחת הנגן בחלון נפרד