כלכלהמבזקים

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 13/11/2019

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 13/11/2019

הודעה מיום-13-11-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שערמדינהיחידות ומטבע
3.4950ארצות הברית1 דולר
4.4872בריטניה1 ליש"ט
3.2116יפן100 ין
3.8483האיחוד המוניטרי האירופי1 אירו
2.3857אוסטרליה1 דולר
2.6355קנדה1 דולר
0.5150דנמרק1 כתר
0.3791נורווגיה1 כתר
0.2336דרום אפריקה1 רנד
0.3583שוודיה1 כתר
3.5314שוויץ1 פרנק
4.9295ירדן שטרי כסף1 דינר
0.0231לבנון שטרי כסף10 לירה
0.2162מצרים שטרי כסף1 לירה
Back to top button