כלכלהמבזקים

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 08/11/2019

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 08/11/2019

הודעה מיום-08-11-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שער מדינה יחידות ומטבע
3.4950 ארצות הברית 1 דולר
4.4802 בריטניה 1 ליש"ט
3.1962 יפן 100 ין
3.8616 האיחוד המוניטרי האירופי 1 אירו
2.4037 אוסטרליה 1 דולר
2.6485 קנדה 1 דולר
0.5168 דנמרק 1 כתר
0.3830 נורווגיה 1 כתר
0.2358 דרום אפריקה 1 רנד
0.3620 שוודיה 1 כתר
3.5101 שוויץ 1 פרנק
4.9291 ירדן שטרי כסף 1 דינר
0.0231 לבנון שטרי כסף 10 לירה
0.2165 מצרים שטרי כסף 1 לירה

Back to top button