כלכלהמבזקים

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 07/11/2019

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 07/11/2019

הודעה מיום-07-11-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שערמדינהיחידות ומטבע
3.4870ארצות הברית1 דולר
4.4681בריטניה1 ליש"ט
3.1948יפן100 ין
3.8621האיחוד המוניטרי האירופי1 אירו
2.4051אוסטרליה1 דולר
2.6484קנדה1 דולר
0.5169דנמרק1 כתר
0.3833נורווגיה1 כתר
0.2366דרום אפריקה1 רנד
0.3635שוודיה1 כתר
3.5115שוויץ1 פרנק
4.9176ירדן שטרי כסף1 דינר
0.0231לבנון שטרי כסף10 לירה
0.2155מצרים שטרי כסף1 לירה
Back to top button