הודעות דוברות

פיקוד העורף: בשעה 21:42 (1.11.19) הופעלה התרעה בשדרות,…

פיקוד העורף:  בשעה 21:42 (1.11.19) הופעלה התרעה בשדרות,...

🚨 בשעה 21:42 (1.11.19) הופעלה התרעה בשדרות, איבים, ארז, ניר עם, גבים ומכללת ספיר. הפרטים בבדיקה.
בעת התרעה, יש להיכנס למרחב המוגן ולהמתין בו 🔟 דקות. https://t.co/Rb6tUZcEzd

פורסם על ידי פיקוד העורף

Back to top button