כלכלהמבזקים

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 01/11/2019

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 01/11/2019

הודעה מיום-01-11-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שערמדינהיחידות ומטבע
3.5210ארצות הברית1 דולר
4.5609בריטניה1 ליש"ט
3.2593יפן100 ין
3.9267האיחוד המוניטרי האירופי1 אירו
2.4280אוסטרליה1 דולר
2.6750קנדה1 דולר
0.5256דנמרק1 כתר
0.3847נורווגיה1 כתר
0.2330דרום אפריקה1 רנד
0.3655שוודיה1 כתר
3.5678שוויץ1 פרנק
4.9695ירדן שטרי כסף1 דינר
0.0233לבנון שטרי כסף10 לירה
0.2182מצרים שטרי כסף1 לירה
Back to top button