הודעות דוברות

פיקוד העורף: בשעה 20:06 (31.10.19) הופעלה התרעה בקיבוצ…

🚨 בשעה 20:06 (31.10.19) הופעלה התרעה בקיבוצים עלומים ובארי. הפרטים בבדיקה. https://t.co/949a6wIlzl

פורסם על ידי פיקוד העורף

Back to top button