כלכלהמבזקים

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 30/10/2019

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 30/10/2019

הודעה מיום-30-10-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שערמדינהיחידות ומטבע
3.5280ארצות הברית1 דולר
4.5489בריטניה1 ליש"ט
3.2415יפן100 ין
3.9209האיחוד המוניטרי האירופי1 אירו
2.4223אוסטרליה1 דולר
2.6966קנדה1 דולר
0.5248דנמרק1 כתר
0.3830נורווגיה1 כתר
0.2414דרום אפריקה1 רנד
0.3632שוודיה1 כתר
3.5546שוויץ1 פרנק
4.9745ירדן שטרי כסף1 דינר
0.0234לבנון שטרי כסף10 לירה
0.2182מצרים שטרי כסף1 לירה
Back to top button