כלכלהמבזקים

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 30/08/2019

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 30/08/2019

הודעה מיום-30-08-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שערמדינהיחידות ומטבע
3.5350ארצות הברית1 דולר
4.3023בריטניה1 ליש"ט
3.3221יפן100 ין
3.9029האיחוד המוניטרי האירופי1 אירו
2.3756אוסטרליה1 דולר
2.6566קנדה1 דולר
0.5235דנמרק1 כתר
0.3886נורווגיה1 כתר
0.2322דרום אפריקה1 רנד
0.3606שוודיה1 כתר
3.5764שוויץ1 פרנק
4.9853ירדן שטרי כסף1 דינר
0.0234לבנון שטרי כסף10 לירה
0.2136מצרים שטרי כסף1 לירה
Back to top button