כלכלהמבזקים

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 29/08/2019

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 29/08/2019

הודעה מיום-29-08-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שערמדינהיחידות ומטבע
3.5210ארצות הברית1 דולר
4.2955בריטניה1 ליש"ט
3.3152יפן100 ין
3.9001האיחוד המוניטרי האירופי1 אירו
2.3759אוסטרליה1 דולר
2.6501קנדה1 דולר
0.5230דנמרק1 כתר
0.3885נורווגיה1 כתר
0.2291דרום אפריקה1 רנד
0.3618שוודיה1 כתר
3.5832שוויץ1 פרנק
4.9660ירדן שטרי כסף1 דינר
0.0233לבנון שטרי כסף10 לירה
0.2125מצרים שטרי כסף1 לירה
Back to top button