כלכלהמבזקים

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 26/08/2019

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 26/08/2019

הודעה מיום-26-08-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שער מדינה יחידות ומטבע
3.5190 ארצות הברית 1 דולר
4.3057 בריטניה 1 ליש"ט
3.3235 יפן 100 ין
3.9116 האיחוד המוניטרי האירופי 1 אירו
2.3800 אוסטרליה 1 דולר
2.6446 קנדה 1 דולר
0.5246 דנמרק 1 כתר
0.3917 נורווגיה 1 כתר
0.2301 דרום אפריקה 1 רנד
0.3644 שוודיה 1 כתר
3.5919 שוויץ 1 פרנק
4.9628 ירדן שטרי כסף 1 דינר
0.0233 לבנון שטרי כסף 10 לירה
0.2120 מצרים שטרי כסף 1 לירה
Back to top button