כלכלהמבזקים

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 22/08/2019

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 22/08/2019

הודעה מיום-22-08-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שערמדינהיחידות ומטבע
3.5250ארצות הברית1 דולר
4.2790בריטניה1 ליש"ט
3.3115יפן100 ין
3.9018האיחוד המוניטרי האירופי1 אירו
2.3845אוסטרליה1 דולר
2.6512קנדה1 דולר
0.5233דנמרק1 כתר
0.3931נורווגיה1 כתר
0.2319דרום אפריקה1 רנד
0.3644שוודיה1 כתר
3.5863שוויץ1 פרנק
4.9722ירדן שטרי כסף1 דינר
0.0233לבנון שטרי כסף10 לירה
0.2120מצרים שטרי כסף1 לירה
Back to top button