כלכלהמבזקים

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 20/08/2019

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 20/08/2019

הודעה מיום-20-08-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שער מדינה יחידות ומטבע
3.5240 ארצות הברית 1 דולר
4.2583 בריטניה 1 ליש"ט
3.3142 יפן 100 ין
3.9045 האיחוד המוניטרי האירופי 1 אירו
2.3884 אוסטרליה 1 דולר
2.6434 קנדה 1 דולר
0.5237 דנמרק 1 כתר
0.3918 נורווגיה 1 כתר
0.2293 דרום אפריקה 1 רנד
0.3629 שוודיה 1 כתר
3.5961 שוויץ 1 פרנק
4.9714 ירדן שטרי כסף 1 דינר
0.0233 לבנון שטרי כסף 10 לירה
0.2119 מצרים שטרי כסף 1 לירה

Back to top button