כלכלהמבזקים

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 19/08/2019

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 19/08/2019

הודעה מיום-19-08-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שערמדינהיחידות ומטבע
3.5450ארצות הברית1 דולר
4.2922בריטניה1 ליש"ט
3.3231יפן100 ין
3.9345האיחוד המוניטרי האירופי1 אירו
2.4029אוסטרליה1 דולר
2.6748קנדה1 דולר
0.5276דנמרק1 כתר
0.3946נורווגיה1 כתר
0.2311דרום אפריקה1 רנד
0.3669שוודיה1 כתר
3.6153שוויץ1 פרנק
5.0003ירדן שטרי כסף1 דינר
0.0234לבנון שטרי כסף10 לירה
0.2136מצרים שטרי כסף1 לירה
Back to top button