כלכלהמבזקים

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 05/03/2019

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 05/03/2019

הודעה מיום-05-03-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שער מדינה יחידות ומטבע
3.6190 ארצות הברית 1 דולר
4.7487 בריטניה 1 לישט
3.2339 יפן 100 יין
4.0991 האיחוד המוניטרי האירופי 1 אירו
2.5593 אוסטרליה 1 דולר
2.7106 קנדה 1 דולר
0.5493 דנמרק 1 כתר
0.4183 נורווגיה 1 כתר
0.2558 דרום אפריקה 1 רנד
0.3886 שוודיה 1 כתר
3.6146 שוויץ 1 פרנק
5.1057 ירדן שטרי כסף 1 דינר
0.0239 לבנון שטרי כסף 10 לירה
0.2071 מצרים שטרי כסף 1 לירה
Back to top button