חדשות הארץמבזקים

"אין מניעה שטל רוסו ייכלל ברשימת המועמדים לכנסת ה-21"

בתגובה מטעם היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, שהוגשה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21, בשאלה האם לנוכח שירותו של מר טל רוסו עד לתאריך 10.5.2017 בתפקיד מפקד פיקוד העומק בדרגת אלוף, במילואים בתנאי קבע, כשיר הוא להיכלל ברשימת המועמדים לכנסת ה-21 מטעם מפלגת העבודה, וזאת בשים לב לדרישת הצינון בת 3 השנים ממועד השחרור משירות קבע.

בתמצית, עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא כי אין לראות בשירות של מר רוסו במילואים בתנאי קבע, כ"שירות קבע" המחויב בתקופת צינון בת שלוש שנים בהתאם לסעיף 56(א1)(3) ולפסקה (1) להגדרת "היום הקובע" שבסעיף 56(א1) לחוק הבחירות. מכאן, ובשים לב לכך שמר רוסו השתחרר משירות קבע בצה"ל לפני למעלה מ-3 שנים, לעמדת היועץ המשפטי לממשלה אין מניעה שמר רוסו ייכלל ברשימת המועמדים לכנסת ה-21, בשל הוראת סעיף 56 לחוק הבחירות.

בתגובה נאמר, כי שירות מילואים בתנאי קבע, כשמו כן הוא – שירות מילואים בהתנדבות. אין מדובר בשירות המבוסס על התחייבות לשירות קבע. מבחינה מהותית, בשים לב למכלול מאפייניו ומהותו, מדובר בשירות מילואים לכל דבר ועניין. אולם, ביחס לצרכים מסוימים שעיקרם בצרכי שכר ותנאים נלווים לשכר, דומים (אך לא זהים) תנאיו של שירות מילואים בתנאי קבע לשירות קבע. בהתאם, ההבדל המרכזי בין שירות מילואים רגיל לבין "שירות מילואים בתנאי קבע" הוא בשכר (חישובו ואופן ביצוע תשלומו) ובתנאים הנלווים לו.

היועץ המשפטי לממשלה סבור, כי בהיעדר קביעה מפורשת בחוק הבחירות להחלת תקופת הצינון גם על משרת המילואים, בהיעדר הצדקה מהותית עניינית להגדיר את שירות המילואים בתנאי קבע כשירות קבע לעניין סעיף 56(א1) לחוק הבחירות, ומשיקולי ודאות בדין המתחייבים מעצם מעמדה הרם של זכות היסוד לבחור ולהיבחר, תקופת הצינון שבחוק הבחירות אינה חלה על תפקידו של מר רוסו כמפקד מפקדת העומק, בדרגת אלוף, בשירות מילואים בתנאי קבע.

2 תגובות

  1. יכול להיות שבשורה התחתונה יוחלט שטל רוסו יכול להתמודד לכנסת.
    אבל, בדרך אגב, אנחנו לומדים על כך שיש מי שמשרת מילואים ומקבל שכר בהתאם לשכרו "האזרחי" ויש, פרוטקציונרים, שמשרתים במילואים ומקבלים שכר כאילו הם בשרות קבע.

Back to top button