כלכלהמבזקים

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 01/03/2019

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 01/03/2019

הודעה מיום-01-03-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שער מדינה יחידות ומטבע
3.6240 ארצות הברית 1 דולר
4.7965 בריטניה 1 לישט
3.2391 יפן 100 יין
4.1155 האיחוד המוניטרי האירופי 1 אירו
2.5695 אוסטרליה 1 דולר
2.7572 קנדה 1 דולר
0.5515 דנמרק 1 כתר
0.4230 נורווגיה 1 כתר
0.2564 דרום אפריקה 1 רנד
0.3915 שוודיה 1 כתר
3.6227 שוויץ 1 פרנק
5.1130 ירדן שטרי כסף 1 דינר
0.0240 לבנון שטרי כסף 10 לירה
0.2070 מצרים שטרי כסף 1 לירה

Back to top button