כלכלהמבזקים

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 26/02/2019

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 26/02/2019

הודעה מיום-26-02-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שערמדינהיחידות ומטבע
3.6240ארצות הברית1 דולר
4.7856בריטניה1 לישט
3.2684יפן100 יין
4.1181האיחוד המוניטרי האירופי1 אירו
2.5897אוסטרליה1 דולר
2.7420קנדה1 דולר
0.5518דנמרק1 כתר
0.4209נורווגיה1 כתר
0.2611דרום אפריקה1 רנד
0.3888שוודיה1 כתר
3.6213שוויץ1 פרנק
5.1122ירדן שטרי כסף1 דינר
0.0240לבנון שטרי כסף10 לירה
0.2066מצרים שטרי כסף1 לירה
Back to top button