כלכלהמבזקים

בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.25%

הוועדה המוניטרית בבנק ישראל החליטה היום (שני) להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.25%.

בבנק ישראל הסבירו כי סביבת האינפלציה נותרה בקרבת הגבול התחתון של טווח היעד; לאחר שהאינפלציה השנתית ירדה בדצמבר אל מתחת לטווח היעד, היא שבה בינואר אל מעל לגבול התחתון, ובחודשים הקרובים היא צפויה לנוע בקרבתו. הציפיות והתחזיות לשנה מהמקורות השונים נעות סביב הגבול התחתון של היעד, בעוד הציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים עלו מעט לכיוון מרכז היעד.

ברבעון הרביעי של 2018 שב המשק לצמוח בקצב שתואם את הקצב ארוך הטווח, לאחר האטה ברבעונים השני והשלישי של 2018. הצמיחה הובלה על ידי הצריכה הפרטית, בעוד ההשקעה בבנייה למגורים ממשיכה להתכווץ מזה מספר רבעונים ביצוא הסחורות נמשך הקיפאון. בחודשים האחרונים שיעור האבטלה עלה קלות ושיעור המשרות הפנויות ירד, אך שוק העבודה נותר הדוק ותומך בהערכה שהמשק מצוי בסביבת תעסוקה מלאה. בפרט, השכר ממשיך לעלות בהובלת המגזר העסקי ובכל הענפים.

תמונת המקרו של הכלכלה העולמית ממשיכה להצביע על ירידה בקצב הצמיחה ובאינפלציה. הסיכונים העיקריים הם ההאטה באירופה, החרפה ב"מלחמת הסחר" והברקזיט. קרן המטבע עדכנה שוב כלפי מטה את תחזיות הצמיחה למרבית הגושים ובעיקר לאירופה. בשווקי המניות נרשמה התאוששות והמדדים עלו על רקע הצפי לכך שלעת עתה ייעצר תהליך הצמצום המוניטרי הגלובלי, ואופטימיות מחודשת לגבי המו"מ בין ארה"ב וסין אודות הסכמי הסחר.

מאז החלטת הריבית האחרונה השקל התחזק בכ-2% במונחי שער החליפין הנומינלי אפקטיבי. אם יימשך הייסוף הוא עלול לעכב את עליית האינפלציה לכיוון מרכז היעד.

הוועדה הודיעה כי היא מעריכה שתוואי העלאת הריבית בעתיד יהיה הדרגתי וזהיר, באופן שיתמוך בתהליך שבסופו האינפלציה תתייצב בסביבת מרכז תחום היעד, ובפעילות הכלכלית. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו.

נתונים כלכליים עיקריים ברקע החלטת הוועדה המוניטרית על הריבית 25.02.2019
Back to top button