כלכלהמבזקים

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 22/02/2019

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 22/02/2019

הודעה מיום-22-02-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שערמדינהיחידות ומטבע
3.6130ארצות הברית1 דולר
4.7060בריטניה1 לישט
3.2601יפן100 יין
4.0986האיחוד המוניטרי האירופי1 אירו
2.5694אוסטרליה1 דולר
2.7326קנדה1 דולר
0.5492דנמרק1 כתר
0.4194נורווגיה1 כתר
0.2575דרום אפריקה1 רנד
0.3868שוודיה1 כתר
3.6119שוויץ1 פרנק
5.0999ירדן שטרי כסף1 דינר
0.0240לבנון שטרי כסף10 לירה
0.2060מצרים שטרי כסף1 לירה
Back to top button