כלכלהמבזקים

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 19/02/2019

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 19/02/2019

הודעה מיום-19-02-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שערמדינהיחידות ומטבע
3.6310ארצות הברית1 דולר
4.6909בריטניה1 לישט
3.2775יפן100 יין
4.0954האיחוד המוניטרי האירופי1 אירו
2.5807אוסטרליה1 דולר
2.7395קנדה1 דולר
0.5488דנמרק1 כתר
0.4201נורווגיה1 כתר
0.2562דרום אפריקה1 רנד
0.3862שוודיה1 כתר
3.6101שוויץ1 פרנק
5.1230ירדן שטרי כסף1 דינר
0.0241לבנון שטרי כסף10 לירה
0.2066מצרים שטרי כסף1 לירה
Back to top button