כלכלהמבזקים

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 18/02/2019

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 18/02/2019

הודעה מיום-18-02-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שערמדינהיחידות ומטבע
3.6200ארצות הברית1 דולר
4.6794בריטניה1 לישט
3.2747יפן100 יין
4.1006האיחוד המוניטרי האירופי1 אירו
2.5897אוסטרליה1 דולר
2.7326קנדה1 דולר
0.5495דנמרק1 כתר
0.4201נורווגיה1 כתר
0.2568דרום אפריקה1 רנד
0.3915שוודיה1 כתר
3.6094שוויץ1 פרנק
5.1078ירדן שטרי כסף1 דינר
0.0240לבנון שטרי כסף10 לירה
0.2056מצרים שטרי כסף1 לירה
Back to top button