הודעות דוברות

נתניהו: אני לא סופר אותם. אכפת לי רק מכם. הם ימשיכ…פורסם על ידי Benjamin Netanyahu

Back to top button