חדשות הארץמבזקים

הוקמה ועדה לבחינת שינויים בבדיקות הפוליגרף התעסוקתי במשטרה

השר לבטחון הפנים גלעד ארדן הקים ועדה לבחינת שינויים בבדיקות הפוליגרף התעסוקתי במשטרת ישראל, שהונהגו בארגון בשנה האחרונה.

ראוי להדגיש כי בדיקות הפוליגרף התעסוקתי, שהן בדיקות מרחיבות ומחמירות ביותר נעשות אך ורק במשטרת ישראל ולא בשום ארגון אחר ולשום תפקיד אחר. יוזמת הכנסת בדיקות הפוליגרף היתה של השר ארדן אולם אופן היישום נקבע עד כה על ידי פיקוד משטרת ישראל באופן עצמאי.

השר לביטחון הפנים, ח"כ גלעד ארדן, החליט למנות ועדה מקצועית, שתבחן צעדים לשיפור מתכונת בדיקות הפוליגרף התעסוקתי.

הוקמה ועדה לבחינת שינויים בבדיקות הפוליגרף התעסוקתי במשטרה
פוליגרף – אילוסטרציה. צילום: pixabay

כיוון שבדיקות הפוליגרף במשטרת ישראל הן פולשניות וחודרניות במיוחד באופן שאינו קיים בשום ארגון ולשום תפקיד אחר בממשלה או במערכת המשפט, ולאור החשש כי ייעשה בהן שימוש הפוגע יתר על המידה ושלא לצורך בפרטיותם וזכויותיהם של הנבדקים, ואף שימוש העלול לשבש באופן בלתי הוגן ובלתי מוצדק את היכולת למנות קצינים לתפקידים בכירים, החליט השר על הקמת הוועדה כדי לוודא שבדיקות הפוליגרף ישמשו אך ורק למטרה המקורית שלה הם נועדו – שיפור התפקוד, האיכות והסטנדרטים של הקצונה במשטרת ישראל וחיזוק אמון הציבור בה .

כיו"ר הוועדה יכהן היועץ המשפטי של המשרד לביטחון הפנים עו"ד יואל הדר, והיא תציג את מסקנותיה לשר לבטחון הפנים בעוד כ 60 יום.

הוועדה בוחנת את הנושאים שכיום ניתן לבדוק והשאלות שניתן לשאול במסגרת בדיקת הפוליגרף התעסוקתי, ואת התקופה בעבר שלגביה תתבצע הבדיקה (כלומר: האם ניתן יהיה לבצע בדיקה למשל אודות אירועים בעלי חומרה נמוכה בעברו של הקצין שחלף פרק זמן משמעותי של שנים רבות מאז התרחשותם).

הוועדה גם בודקת מהם המקרים שבהם יש מקום לפטור מחובת פוליגרף, האם יש מקום להחיל את הבדיקה על המפכ"ל ומי הגורם שיבצע בדיקות אלה (גורם משטרתי/חיצוני), וכן האם יש להקים יחידה חיצונית לביצוע הבדיקות המנותקת מהיחידה לבטחון מידע במשטרת ישראל ולמי היא תהיה כפופה ומי הגורמים שייחשפו למידע.

עוד בוחנת הוועדה את האפשרות לקביעת נסיבות בהן אי שיתוף פעולה של נבדק עם הליך הבדיקה, בכל שלב שהוא, לא יגרור בהכרח החלטה על פיטוריו בגין אי התאמתו להמשך השירות במשטרה, וכן תבחן מה המשקל שיש לייחס לתוצאות בדיקת הפוליגרף במסגרת ההחלטה על התאמה לתפקיד ועוד.

השר ארדן אמר: "אמשיך להוביל תהליכים לניקוי המשטרה ולחיזוק אמון הציבור בה, איכות המפקדים וטוהר המידות במשטרה חשובים מאוד אך יחד עם זאת חשוב גם שהמפקדים יוכלו לבצעם מבלי שהדבר יפגע שלא לצורך בפרטיותם ועתידם במשטרת ישראל ללא הצדקה".

הוקמה ועדה לבחינת שינויים בבדיקות הפוליגרף התעסוקתי במשטרה
השר גלעד ארדן. צילום: אתר הכנסת
Back to top button