כלכלהמבזקים

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 07/02/2019

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 07/02/2019

הודעה מיום-07-02-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שער מדינה יחידות ומטבע
3.6270 ארצות הברית 1 דולר
4.6804 בריטניה 1 לישט
3.3026 יפן 100 יין
4.1113 האיחוד המוניטרי האירופי 1 אירו
2.5760 אוסטרליה 1 דולר
2.7387 קנדה 1 דולר
0.5508 דנמרק 1 כתר
0.4225 נורווגיה 1 כתר
0.2664 דרום אפריקה 1 רנד
0.3924 שוודיה 1 כתר
3.6199 שוויץ 1 פרנק
5.1158 ירדן שטרי כסף 1 דינר
0.0240 לבנון שטרי כסף 10 לירה
0.2061 מצרים שטרי כסף 1 לירה

Back to top button