כלכלהמבזקים

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 04/02/2019

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 04/02/2019

הודעה מיום-04-02-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שער מדינה יחידות ומטבע
3.6270 ארצות הברית 1 דולר
4.7357 בריטניה 1 לישט
3.3009 יפן 100 יין
4.1531 האיחוד המוניטרי האירופי 1 אירו
2.6221 אוסטרליה 1 דולר
2.7697 קנדה 1 דולר
0.5563 דנמרק 1 כתר
0.4286 נורווגיה 1 כתר
0.2711 דרום אפריקה 1 רנד
0.3998 שוודיה 1 כתר
3.6367 שוויץ 1 פרנק
5.1167 ירדן שטרי כסף 1 דינר
0.0240 לבנון שטרי כסף 10 לירה
0.2052 מצרים שטרי כסף 1 לירה

Back to top button