כלכלהמבזקים

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 29/01/2019

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 29/01/2019

הודעה מיום-29-01-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שער מדינה יחידות ומטבע
3.6780 ארצות הברית 1 דולר
4.8350 בריטניה 1 לישט
3.3605 יפן 100 יין
4.2057 האיחוד המוניטרי האירופי 1 אירו
2.6351 אוסטרליה 1 דולר
2.7743 קנדה 1 דולר
0.5634 דנמרק 1 כתר
0.4332 נורווגיה 1 כתר
0.2697 דרום אפריקה 1 רנד
0.4061 שוודיה 1 כתר
3.7034 שוויץ 1 פרנק
5.1835 ירדן שטרי כסף 1 דינר
0.0244 לבנון שטרי כסף 10 לירה
0.2085 מצרים שטרי כסף 1 לירה

Back to top button