בית כלכלה לכבוד החגים: תשלום מענק העבודה יוקדם ל-5 בדצמבר

לכבוד החגים: תשלום מענק העבודה יוקדם ל-5 בדצמבר

שר האוצר, משה כחלון, ומנהל רשות המסים, ערן יעקב, הודיעו היום (ראשון) כי התשלום השלישי של מענק עבודה לשכירים ולעצמאים, יוקדם לכבוד חג החנוכה וחג המולד וישולם ב-5 בדצמבר 2018 במקום ב-15 בדצמבר 2018. סה"כ יועבר לחשבונות הבנק של כ-260,000 שכירים ועצמאים, הזכאים למענק סכום כולל של כ-340 מיליון ₪.

היום החלה הרשות בקמפיין פרסומי רחב היקף תחת הסיסמה "עובד לי", שנועד לעודד את הזכאים הפוטנציאליים לקבלת המענק לבדוק את זכאותם ולהגיש בקשות לקבלת מענק עבודה.

כמו-כן, החליט מנהל רשות המסים, ערן יעקב, על מתן ארכה להגשת בקשות לקבלת מענק עבודה בסניפי הדואר עבור שנת המס 2017 עד ליום רביעי, י"ח בטבת תשע"ט, 26.12.2018, במקום עד ל- 30.11.2018, המועד הקבוע בחוק.

מענק עבודה הינו תוספת הכנסה המשולמת ע"י רשות המסים ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים העומדים בקריטריונים הקבועים בחוק. מטרת המענק לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות לצמצם פערים כלכליים-חברתיים ולהוות תמריץ להשתלבותם בשוק העבודה, על מנת לסייע בשיפור מצבם הכלכלי, בהווה ובעתיד.

דעתכם חשובה לנו – כתבו תגובה