בית כלכלה בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 28/11/2018

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 28/11/2018

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 28/11/2018

הודעה מיום-28-11-2018 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שער מדינה יחידות ומטבע
3.7330 ארצות הברית 1 דולר
4.7750 בריטניה 1 לישט
3.2793 יפן 100 יין
4.2132 האיחוד המוניטרי האירופי 1 אירו
2.7013 אוסטרליה 1 דולר
2.8022 קנדה 1 דולר
0.5646 דנמרק 1 כתר
0.4340 נורווגיה 1 כתר
0.2679 דרום אפריקה 1 רנד
0.4109 שוודיה 1 כתר
3.7368 שוויץ 1 פרנק
5.2616 ירדן שטרי כסף 1 דינר
0.0247 לבנון שטרי כסף 10 לירה
0.2081 מצרים שטרי כסף 1 לירה

דעתכם חשובה לנו – כתבו תגובה