בית כלכלה בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 19/11/2018

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 19/11/2018

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 19/11/2018

הודעה מיום-19-11-2018 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שער מדינה יחידות ומטבע
3.7080 ארצות הברית 1 דולר
4.7725 בריטניה 1 לישט
3.2884 יפן 100 יין
4.2359 האיחוד המוניטרי האירופי 1 אירו
2.7088 אוסטרליה 1 דולר
2.8171 קנדה 1 דולר
0.5676 דנמרק 1 כתר
0.4391 נורווגיה 1 כתר
0.2653 דרום אפריקה 1 רנד
0.4122 שוודיה 1 כתר
3.7212 שוויץ 1 פרנק
5.2265 ירדן שטרי כסף 1 דינר
0.0245 לבנון שטרי כסף 10 לירה
0.2066 מצרים שטרי כסף 1 לירה

דעתכם חשובה לנו – כתבו תגובה