בית הודעות דוברות פיקוד העורף: כשאנחנו ברחוב צריך לזכור – יש להתעדכן בהתר…

פיקוד העורף: כשאנחנו ברחוב צריך לזכור – יש להתעדכן בהתר…

נכתב על ידי פיקוד העורף

דעתכם חשובה לנו – כתבו תגובה