בית חדשות הארץ הסדרה של בטיחות בעבודות הבנייה בהובלת משרד הביטחון

הסדרה של בטיחות בעבודות הבנייה בהובלת משרד הביטחון

משרד הביטחון מפרסם הבוקר (ראשון) פרק חדש במפרט הכללי לעבודות בנייה ('הספר הכחול') ובו לראשונה הסדרה של בטיחות בעבודות הבנייה. בשנה האחרונה, לאור תאונות העבודה הרבות בעבודות הבנייה, הוביל משרד הביטחון בשיתוף משרדי האוצר, הבינוי והשיכון, נתיבי ישראל והתאחדות 'בוני הארץ' עבודת מטה משותפת. בין היתר הוחלט שמשרד הביטחון יכתוב פרק בטיחות חדש שיהווה 'האורים והתומים' של עולם הבטיחות הבנייה בישראל.

משרד הביטחון כבר החל לאכוף באופן עצמאי את דרישות הבטיחות הללו בקרב הקבלנים הבונים בפרויקטים שלו, באמצעות מפקחי בטיחות מטעמו.

סמנכ"ל וראש אגף הנדסה ובינוי במשרד הביטחון, ארז כהן אמר כי "משרד הביטחון מעלה את הרף הנדרש בתחום הבטיחות באתרי הבנייה בארץ במטרה לצמצם את התאונות בענף. הפרק החדש, שמסתכל בראייה רוחבית על כלל המשק, ייצר סטנדרט אחיד שישפר באופן משמעותי את רמת הבטיחות באתרי הבנייה בארץ".

מטרת המפרט החדש הינה לרכז את כלל דרישות הבטיחות במסמך אחד ולהעלות את רמת המודעות שלהן באתרי הבנייה. מבין הדרישות החדשות שנקבעו:
• חובת גידור האתר
• חובת נוכחות קבועה ומתמדת של מנהל עבודה מוסמך באתר
• חובת תדריך בטיחות יומי לעובדים בנוגע לסיכונים האפשריים
• חובת הצבת רכב פינוי בחירום באתר
• חובת דיווח דו"ח בטיחות חודשי, במקרה של אתר מאויש, הקבלן יקבל תדריך בטיחות מנציג המזמין במתקן.
• עבודות מסוכנות בתחום אתר מאויש יבוצעו באישור נציג המזמין במתקן בלבד.
• בעבודות בהיקף העולה על 10 מיליון שקל, משרד הביטחון מחייב את הקבלן להעסיק ממונה בטיחות.

ניתן להוריד את הפרק (ללא תשלום) כמו גם את יתר הפרקים של המפרט הכללי לעבודות הבנייה ('הספר הכחול'), באתר האינטרנט של משרד הביטחון www.online.mod.gov.il

דעתכם חשובה לנו – כתבו תגובה