בית הודעות דוברות נתניהו: מחר בבוקר אפגש עם משה כחלון לפגישה מכרעת ל…

נתניהו: מחר בבוקר אפגש עם משה כחלון לפגישה מכרעת ל…

מחר בבוקר אפגש עם משה כחלון לפגישה מכרעת לפני ישיבת הממשלה, בניסיון אחרון לשכנע אותו לא להפיל את הממשלה.

אם סיעת כולנו לא תפיל את הממשלה- יש ממשלה. אסור להפיל ממשלת ימין.

כל חברי סיעת הליכוד מעוניינים להמשיך לשרת את המדינה שנה שלמה נוספת, עד סיום הקדנציה בנובמבר 2019.

פורסם על ידי Benjamin Netanyahu

דעתכם חשובה לנו – כתבו תגובה