בית כלכלה בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 16/11/2018

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 16/11/2018

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 16/11/2018

הודעה מיום-16-11-2018 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שער מדינה יחידות ומטבע
3.7170 ארצות הברית 1 דולר
4.7507 בריטניה 1 לישט
3.2799 יפן 100 יין
4.2169 האיחוד המוניטרי האירופי 1 אירו
2.6974 אוסטרליה 1 דולר
2.8234 קנדה 1 דולר
0.5651 דנמרק 1 כתר
0.4383 נורווגיה 1 כתר
0.2616 דרום אפריקה 1 רנד
0.4106 שוודיה 1 כתר
3.6915 שוויץ 1 פרנק
5.2359 ירדן שטרי כסף 1 דינר
0.0246 לבנון שטרי כסף 10 לירה
0.2075 מצרים שטרי כסף 1 לירה

דעתכם חשובה לנו – כתבו תגובות