מבזקים

המשרד לביטחון הפנים: הוגשו עד כה 433 בקשות לקבלת רישיון נשק

המשרד לביטחון הפנים מעדכן כי מאז פרסום הרפורמה של השר ארדן ופרסום התבחינים החדשים לקבלת רישיון כלי ירייה הגישו עד כה 433 איש בקשה לקבלת רישיון נשק.

Back to top button