כלכלהמבזקים

בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 23/08/2018

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 23/08/2018

הודעה מיום-23-08-2018 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ
שער מדינה יחידות ומטבע
3.6350 ארצות הברית 1 דולר
4.6889 בריטניה 1 לישט
3.2810 יפן 100 יין
4.2105 האיחוד המוניטרי האירופי 1 אירו
2.6520 אוסטרליה 1 דולר
2.7902 קנדה 1 דולר
0.5646 דנמרק 1 כתר
0.4362 נורווגיה 1 כתר
0.2553 דרום אפריקה 1 רנד
0.4008 שוודיה 1 כתר
3.7002 שוויץ 1 פרנק
5.1239 ירדן שטרי כסף 1 דינר
0.0240 לבנון שטרי כסף 10 לירה
0.2034 מצרים שטרי כסף 1 לירה
Back to top button