חדשות הארץמבזקיםמשפטי/פלילי

נסגר תיק החקירה נגד ראש מועצת מבשרת ציון יורם שמעון

פרקליטות מחוז ירושלים, על דעתו של פרקליט המדינה, הודיעה לראש מועצת מבשרת ציון, יורם שמעון, אשר נחקר בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, כי תיק החקירה בעניינו נסגר בהיעדר אשמה.

שמעון נחקר בחשד לכך שבמסגרת תפקידו כראש המועצה הוא התערב לטובת קידום עסקיו של רמי לוי בקניון מבשרת תמורת משרות למקורביו של ראש המועצה, וכן נוכח הכרות מוקדמת וחברות של השניים במסגרת "מרכז הליכוד". בין היתר, נבחנו טענות בנוגע להעסקת אשתו לשעבר של ראש המועצה כסמנכ"לית שיווק בקניון, חשד להתערבות בהיתרי בניה, הפחתת היטל ההשבחה בקניון ועוד.

במרץ 2017 נפתחה החקירה נגד ראש המועצה ובסיומה הביעה המשטרה דעתה כי לא הונחה תשתית ראייתית לביצוע עבירה פלילית מצד ראש המועצה בנושא זה.

לאחר בחינת חומר הראיות ומכלול נסיבות העניין הגיעה גם הפרקליטות למסקנה כי אין תשתית ראייתית שכזו. להלן יפורטו בתמצית נימוקי הגניזה:

מחומר הראיות עלה, כי משעה שנודע לראש המועצה כי הוא עשוי להיות בניגוד עניינים – פעל ראש המועצה כנדרש, קיבל ייעוץ משפטי מתאים ומנע את עצמו מלעסוק בענייניי הקניון. נוכח האמור וכן נוכח טיב יחסיהם של בני הזוג לשעבר – הגיעה הפרקליטות למסקנה כי אין מדובר במעשה פלילי. גם לגבי הטענות האחרות בנוגע לקידום עסקיו של רמי לוי, הרי שבחינה ראייתית ומשפטית העלתה כי מעשיו של ראש המועצה אינם מהווים הפרת אמונים. ראש העיר לא היה נתון במצב של ניגוד עניינים, ולא פעל תוך סטייה מהשורה בהיותו בניגוד עניינים.

בנוסף, נחקרו חשדות בנוגע להתנהלותו של ראש המועצה מול אדם שנטען כי הוא מקורבו, בעלים-שותף של מקומון. על פי החשד, אותו אדם סיקר באופן אוהד את ראש המועצה תמורת הטבות שונות כגון – פרסומים שהמועצה פרסמה במקומון וכן מתן האפשרות והזיכיון לטיפול, החזקה והשכרה של שלטי החוצות בעיר.

בעניין זה, לא נמצאו ראיות למעורבותו של ראש המועצה בפרסום כלשהו במקומון, בהתערבות בהסדרי תשלום או בדרישה לפרסום אוהד בעד תמורה כזו או אחרת.

לאור האמור, החליט פרקליט המדינה, על יסוד המלצת פרקליטות המחוז, לגנוז את התיק בעילה של היעדר אשמה.

אילוסטרציה
Back to top button