מבזקיםמשפטי/פלילי

קנס 150,000 ש"ח לחבר ועד בנק דיסקונט שהורשע במרמה והפרת אמונים

ביום 30.6.18 הורשע בבית המשפט המחוזי בתל אביב, מר משה טטרו, שהיה חבר בוועד העובדים בבנק דיסקונט, בעבירה של מרמה והפרת אמונים בתאגיד, בכך, שבהיותו חבר ועד, ואחראי על קשרי הוועד עם ספקי השירותים והמוצרים לעובדי הבנק, ערך עסקה עם סוכנות ביטוח מרוז, בבעלות מר דוד רוזנברג (המתלונן בתיק), ספקית שירותי הביטוח לעובדי הבנק. על פי העסקה הייתה אמורה סוכנות מרוז לשאת בחוב אישי שהיה לנאשם בחברת הביטוח מנורה, כתוצאה מעבודתו בעבר כסוכן ביטוח.

בהכרעת הדין קבעה השופטת אגמון גונן כי חבר ועד, בארגון עובדים של תאגיד, העורך עסקה עם אחד הספקים שמספק מוצרים או שירותים לעובדי התאגיד, או מי שמתמודד במכרז כדי לספק זאת, כשהוא מודע לכך שמדובר בספק כאמור, עובר עבירה של הפרת אמונים בתאגיד. בהכרעת הדין נכתב כך: "חברות בנציגות עובדים, בוועד עובדים, מביאה עמה כוח רב ולצדו אחריות רבה. אחריות לפעול לטובת העובדים ולטובתם בלבד. כדי להבטיח זאת יש לקבוע איסור מפורש וברור: אסור לחברי ועד עובדים לקבל טובות הנאה או לערוך עסקה פרטית עם ספקי מוצרים ושירותים הנבחרים באמצעות הועד עבור העובדים (או אלו המשתתפים במכרזים לצורך כך)……ככל שמדובר בנורמה מקובלת, יש לעקרה מן השורש. זה המקום להכוונת התנהגות. יש לקבוע מפורשות כי עסקאות כאלה אסורות. בניגוד לעסקאות עם בעלי שליטה או נושאי משרה בחברה, בהן, לעיתים, יש תועלת חברתית, אין תועלת כלשהי בעסקאות פרטיות של חבר ועד עם ספקים המספקים מוצרים או שירותים לעובדים, ושנבחרו בידי הועד, או משתתפים במכרזים לצורך כך."

בגזר הדין קבעה השופטת כי כיוון שקביעות נורמטיביות אלו בהכרעת הדין כמו גם ההרשעה של חבר ועד בעריכת עסקה בניגוד עניינים הינן תקדימיות, אין למצות את הדין עם מר טטרו ויש לאפשר לחברי ועד באשר הם להפנים ולהטמיע נורמות התנהגות אלו, מבלי להחמיר עם מר טטרו יתר על המידה.

השופטת אגמון גונן הוסיפה וקבעה כי יש נימוק נוסף להקל בעונשו של מר טטרו נובע ממחדלי החקירה שהיו בתיק, ובעיקרם, קבלת גרסת המתלונן, מר דוד רוזנברג, ללא בדיקה מעמיקה, כאשר בית המשפט קבע בהכרעת הדין כי גרסתו של מר רוזנברג כבר במשטרה הייתה מלאה סתירות, ולא ברור האם המתלונן יזם את העסקה או שמא היה זה הנאשם.

בית המשפט עמד על ההחמרה בשנים האחרונות בענישה בעבירות שחיתות ובעבירות כלכליות, אך ציין כי מדובר בעיקר בעבירות שוחד ובעבירות מרמה בהיקפים עצומים, כך שקשה ללמוד מן העונשים שנפסקו למקרה זה.

השופטת אגמון גונן עמדה על כך כי בעבירות כלכליות ראוי להחמיר במרכיב הכלכלי בענישה, וגזרה את דינו של משה טטרו למאסר על תנאי של 8 חודשים, וכן קנס בסכום של 150,000 שקלים.

Back to top button