הממשלה אישרה פה אחד: “תוקם ועדת נטו עסקים קטנים ובינוניים”

הממשלה אישרה היום פה אחד את הצעת שרי האוצר והכלכלה להקים ועדת “נטו עסקים קטנים ובינוניים”. בראש הוועדה יעמדו מנכ”לי משרדי האוצר והכלכלה והתעשייה. הוועדה תגיש המלצותיה לשרים תוך 6 חודשים.

מעבר לכל המבזקים

שר האוצר משה כחלון אמר כי “העסקים הקטנים והבינוניים הם מחוללי הצמיחה הגדולים במשק. יש קשר ישיר בין הקלה והפחתת הרגולציה על עסקים קטנים ובינוניים לבין צמיחה וחוסנה של הכלכלה”

שר האוצר, משה כחלון ושר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן, הביאו הבוקר (ראשון) לאישור הממשלה החלטה להקמת ועדת “נטו עסקים”, בראשה יעמדו מנכ”ל משרד הכלכלה והתעשייה, שי רינסקי, ומנכ”ל משרד האוצר, שי באב”ד. הוועדה תגיש המלצותיה לשרים תוך 6 חודשים.

הוועדה תבחן מתן כלים לחיזוק כושר התחרות של העסקים הקטנים והבינוניים בארץ ובשווקים מחוץ לישראל, במטרה לפעול לשיפור הסביבה העסקית של העסקים הקטנים והבינוניים בישראל לשם הקלה על עשיית העסקים והגברת הפריון בענפים השונים.

לצד המנכ”לים יהיו חברים בוועדה מנהל רשות המיסים, משה אשר, מנהל הסוכנות לעסקים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, רן קויתי ונציגים מהממונה על התקציבים והחשב הכללי במשרד האוצר, המפקחת על הבנקים, משרד הפנים, המוסד לביטוח לאומי ונציגים מקצועיים ככל שיידרש.

מסיכום שנתי של מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, שהכינה הסוכנות לעסקים קטנים והבינוניים במשרד הכלכלה, עולה כי בשנת 2017 פעלו בישראל כחצי מיליון עסקים, כ-50 אלף מתוכם נפתחו השנה והם מהווים 99.5% מכלל המגזר העסקי, מעסיקים 61% מהמשרות במגזר העסקי ומייצרים 53% מהתוצר. מתוך כלל העסקים (כחצי מיליון), נסגרים מדי שנה בסך הכל כ-40 אלף – כ-8% מכלל העסקים.

עם זאת, נצבים העסקים הקטנים והבינויים בפני חסמים רבים, אשר טיפול בהם על ידי הממשלה, יכולים להקל על העסקים באופן משמעותי, לטייב את סביבת העסקים בישראל בכלל ולאפשר לעסקים להפוך למגזר חזק יותר, יציב יותר ומשמעותי יותר בתרומתו לכלכלה הישראלית.

לפיכך, תתמקד הוועדה בסוגיות שזוהו כמרכזיות עבור עסקים קטנים ובינוניים בישראל:

• הקטנת הנטל הרגולטורי והתאמתו לעסקים קטנים ובינוניים.
• הגדלת היקף הרכש מעסקים קטנים ובינוניים
• יצירת כלי סיוע ממשלתיים נוספים, לרבות תכניות להגדלה הפריון, תכניות לשיפור רמת החדשנות בענפים שאינם היי-טק, פיתוח מיומנויות עובדים, שיפור איכות הניהול, ותכניות לפיתוח ספקים.
• בחינת אמצעים בתחום המיסוי לעידוד עסקים קטנים ובינוניים, ואיתור חסמים ותמריצים בתחום המס שעשויים לתרום לצמיחה של עסקים קטנים ובינוניים או עסקים בראשית דרכם.
• בחינת התנאים הסוציאליים להם זכאים העצמאים.
• בחינת היקף האשראי שניתן לעסקים הקטנים והבינוניים והדרכים לשיפורו לרבות באמצעים חיצוניים למערכת הבנקאית

שר האוצר, משה כחלון: “העסקים הקטנים והבינוניים הם מחוללי הצמיחה הגדולים במשק. יש קשר ישיר בין הקלה והפחתת הרגולציה על עסקים קטנים ובינוניים לבין צמיחה וחוסנה של הכלכלה. יותר עסקים קטנים ובינוניים יוכלו לצמוח, לפרוץ קדימה ולהפוך למצליחים יותר ולגדולים יותר. הממשלה עשתה כבר פעולות רבות על מנת להקל על העסקים הקטנים – הקלות במיסוי, הפחתת רגולציה ובירוקרטיה ורשת ביטחון למצב של חלילה אבטלה. זאת המדיניות שלנו לטובת אותם עסקים והוועדה שאנחנו מקימים היא המשך ישיר שלה”

קצת על פעילות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה בשנה האחרונה:

• מערך “מעוף” שהחל לפעול בסוף שנת 2014 מפעיל כיום 40 סניפי פיתוח עסקים בכל הארץ. סניפים אלה מספקים מגוון שירותי סיוע ליזמים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים, תוך הקפדה על סטנדרט גבוה למתן שירותי ייעוץ, הדרכה ותמיכה גם לעסקים במרכז וגם בפריפריה.
• סניפי המעוף נתנו ב-2017 ייעוץ מקצועי ל-26,300 יזמים ובעלי עסקים, מהם כ-22,500 יזמים ועסקים זעירים, כ-1,700 עסקים קטנים וכ-2,100 עסקים בינוניים. זה גידול לעומת הסיוע ל-21,500 עסקים בשנת 2016. בנוסף, ב-2017 מעוף נתן 680 קורסים וסדנאות בהם השתתפו כ-11 אלף יזמים ועסקים וזאת לעומת 600 קורסים ל-9.6 אלף יזמים ב-2016.
• ב-2017 סניפי מעוף סייעו ל-1,053 עסקים להכין תכניות עסקיות ולהגיש בקשות לקבלת מימון לעומת סיוע ל-434 עסקים ב-2016.
• מעוף גם הוסיף 720 עסקים לפרויקט מסחר מקוון וסייע להם להקים חנויות אינטרנטיות.
• מערך מעוף הפעיל ב-2017 עשרה מרכזי עסקים, גידול לעומת שבעת המרכזים שמעוף הפעיל ב-2016. כמו כן, ב-2017 החלה הסוכנות לתמוך בהקמה של מאיצים לעסקים מהירי צמיחה, לאחר שבחרה 15 רשויות מקומיות להפעלתם.
• הסוכנות סייעה להקים שתי קרנות פרייבט אקוויטי (PE) להשקעה בעסקים בינוניים בעלי פוטנציאל צמיחה מהיר שאינם הי-טק. לעסקים אלו קשה לקבל מימון מהבנקים או מקרנות הון סיכון רגילות. מינואר ועד ספטמבר 2017 ביצעו קרנות PE אלו השקעות בהיקף של כ-110 מיליון ₪ בעסקים, גידול מההיקף השקעה של כ-90 מיליון ₪ שהן ביצעו ב-2016.
• מינואר ועד אוקטובר 2017 נתנה הקרן להלוואות בערבות מדינה למעלה מ-3500 ערבויות מדינה להלוואות של עסקים קטנים ובינוניים בהיקף של למעלה מ-1.5 מיליארד ₪. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מפעילה את הקרן ביחד עם משרד האוצר. ההלוואות משמשות להון חוזר לעסקים קטנים ובינוניים בצמיחה אשר סובלים מקשיי תזרים, הלוואות סיוע להקמת עסקים קטנים ובינוניים חדשים והלוואות להרחבת עסקים קיימים. מחקר הערכה שעשתה הסוכנות על הקרן מצא כי הלוואות בהיקף שניתנו ב-2017 יאפשרו לעסקים אלו להגדיל את התעסוקה בכ-10,000 משרות חדשות עד 2019.
• מתן הלוואות מיקרו לנשים יזמיות מהמגזר הבדואי והערבי באמצעות קרן SAWA. הקרן היא מיזם משותף של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים וקרנות קורת ישראל ומשתתפת בה גם הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי. ב-2017 נתנה הקרן 2,140 הלוואות לנשים יזמיות בהיקף של כ-9.5 מיליון ₪. הלוואות אלו מתווספות להלוואות בסכום דומה שניתנו בשנת 2016 ומאפשרות לנשים להקים עסקים ולהעסיק בהם מועסקים. מחקר הערכה שנעשה על הקרן מצא שההלוואות שניתנו ב-2017 יוסיפו כ-600 משרות של נשים במגזר הערבי. חישוב התועלות הכלכליות מהקרן מראה על תוספת תוצר לכלכלת המדינה ביחס הקרוב לעשרה שקלים על כל שקל שהקרן משקיעה בנשים היזמיות.
• ב-2017 תכנית הסיוע לעסקים חברתיים של הסוכנות אישרה מתן סיוע בהיקף של 2.2 מיליון ₪ ל-12 חברות, עבור העסקה של 130 עובדים מאוכלוסיות מועדפות (נוער בסיכון ואנשים עם מוגבלויות).
• בשנת 2017 אישרה התכנית לעיצוב תעשייתי של הסוכנות מתן מענקים ל-34 עסקים עבור שיפור העיצוב של מוצרים חדשים.
• בשנת 2017 אישרה קרן הסיוע לעסקים במצוקה מתן הלוואות בהיקף של כ-40 מיליון ₪ לשישה מפעלים במצוקה, המעסיקים כ-700 עובדים, במטרה לאפשר להם לעבור תכנית הבראה ולהמשיך לפעול באופן רווחי.

מגוון נושאים שקודמו השנה לטובת עסקים קטנים ובינוניים ע”י הסוכנות לעסקים:

• חוק פנסיה לעצמאים
• חוק שוטף פלוס 30
• הרפורמה בבנקים שהובילה להורדת עמלות הסליקה באשראי
• הפחתת מס החברות ל-23%
• פתיחת אפשרות לגיוס כספים ע”י פלטפורמה למימון המונים (P2P)
• אישור הממשלה לרפורמה ברישוי עסקים
• הגדלת תשלום מע”מ על בסיס מזומן לרמה של 5 מיליון ₪ לעסקים קטנים ובינוניים

משה כחלון, צילום: דוברות כולנו

מעוניינים לכתוב אצלנו או לנהל טור משלכם? לחצו כאן ושלחו לנו הודעהלחצו כאן להוספת תגובה

מעוניינים לכתוב אצלנו או לנהל טור משלכם? לחצו כאן ושלחו לנו הודעה


להוספת נגן תחנות הרדיו לאתרך הדבק קוד זה


למעבר לערוץ החירום -לחצו כאן

פתיחת הנגן בחלון נפרד

אתם מוזמנים לשלוח לנו מידע חדשותי וליצור איתנו קשר בכל נושא ועניין.


* יש לציין כי אמינות הדיווח תיבדק ותפורסם באתר ע"פ שיקול דעתו של עורך אתר החדשות.
* נדגיש כי בצירוף תמונה אנו מסירים כל אחריות בגין הפרת זכויות יוצרים ואחריות זו תהיה מוטלת על השולח. שליחת תמונה ללא קרדיט צילום לא תפורסם באתר. אם אין ברצונכם לציין קרדיט אנא כתבו "ללא קרדיט".

לשליחת תמונות נוספות בוואטסאפ

תודה רבה וגלישה נעימה
צוות חדשות MivzakLive