חדשות הארץמבזקים

פורסמו הנחיות בדבר האפשרות לסגור תיק נגד חשוד בהסדר מותנה

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט פרסם היום (רביעי) עדכון להנחיה בדבר יישום והפעלה של ההוראות בחוק סדר הדין הפלילי, העוסקות באפשרות לסגור תיק נגד חשוד בהסדר המותנה כחלופה להליך הפלילי במקרים המתאימים.

במסגרת העדכון הוחלה האפשרות לערוך הסדר מותנה, שמשמעו סגירת תיק בכפוף להודאת החשוד בעובדות האישום המיוחסות לו והתחייבותו לעמוד בתנאים מסוימים – על תשע עבירות נוספות שבאחריות התביעה המשטרתית. כמו כן, נקבע בעדכון ההנחיה כי התביעה המשטרתית תהיה רשאית לפעול על פי המתווה הקבוע בחוק על כל עבירות מסוג עוון שבאחריותה, אשר יבוצעו החל מיום 1.1.2019.

הסדר מותנה נועד בין היתר לאפשר התאמה טובה יותר של התגובה החברתית למעשה העבירה, לתת הזדמנות לחשודים הראויים לכך לתיקון דרכיהם, והוא מעמיד בידי התביעה כלי נוסף להתמודדות מחוץ לכתלי בית המשפט עם ביצוע עבירות. בכך מאפשר החוק להפחית מהעומס המוטל על התביעה הכללית ובתי המשפט על מנת שיוכלו להתמקד באכיפת העבירות החמורות.

היועץ המשפטי לממשלה רואה חשיבות רבה בקידום הליכים חלופיים להליך הפלילי מחוץ לבית המשפט, ובמתן הזדמנות לחשודים המתאימים לכך לסיים את ההליך ללא הרשעה פלילית, על כל המשתמע ממנה. הפעלת מתווה הסדר מותנה, תאפשר לתביעה הכללית ולבתי המשפט לעסוק בליבת אכיפת הדין ולהגן על האינטרס הציבורי בצורה מיטבית. היועץ המשפטי לממשלה מברך את השותפים למהלך החשוב ובראשם את משטרת ישראל, אשר רואים במהלך אבן דרך חשובה ובשורה חברתית בתחום אכיפת החוק הפלילי במדינת ישראל.

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה גובשה במסגרת עבודת מטה שרוכזה על ידי עו"ד עינת גדעוני ממחלקת ייעוץ וחקיקה (פלילי).

פורסמו הנחיות בדבר האפשרות לסגור תיק נגד חשוד בהסדר מותנה
ארכיון | צילום: דוברות בתי המשפט

 

Back to top button