חדשות הארץמבזקים

חיפה מאמצת את חוק שמירת הניקיון – הקנסות יגדלו ממאות לאלפים

מועצת עיריית חיפה אימצה אמש (שלישי) את חוק שמירת הניקיון, תשמ"ד 1984 המעניק לעירייה סמכויות נרחבות להטלת סנקציות חריפות כנגד המשליכים פסולת ברשות הרבים. עד כה פעלה העירייה מכוח חוק העזר העירוני "שמירת הסדר והניקיון" שאפשר לפקחי העירייה להטיל קנסות כספיים בסך 730 ש"ח בלבד. עם אימוץ החוק הורחבו הסמכויות שהיו נתונות עד עתה למשטרת ישראל והמשטרה הירוקה בלבד גם למפקחי העירייה.

חוק שמירת הניקיון על פיו יפעלו מעתה המפקחים העירוניים מאפשר הטלת קנסות בשיעורים משתנים בין 1000 ש"ח ל – 8000 ש"ח, הגשת כתבי אישום בבקשה להטלת עונשים כספים בסך 226 אלף ש"ח לאנשים פרטיים ו- 904 אלף ש"ח לתאגידים. כמו כן מאפשר החוק פסילת רישיונות רכב והחרמת רכבים ומשאיות מהם מושלכת פסולת.

בדברי ההסבר לאימוץ החוק שניתן אמש לחברי מועצת העיר ע"י היועצת המשפטית לעירייה עו"ד ימית קליין והיועץ המשפטי למנהל התפעול עו"ד איציק זכאי נאמר כי החמרת הסנקציות נועדו להתריע בעיקר את אלו המשליכים פסולת בניה במקומות אסורים תוך גרימת נזקים בלתי הפיכים לוואדיות וערכי הטבע המצויים בהם וזאת בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח – 2008 שנועד להגביר את יכולת הפיקוח והאכיפה של הרשויות המקומיות בנושאי איכות סביבה.

בין הסמכויות המוענקת לעירייה במסגרת החוק: סמכות כניסה למקום בו מתבצעת העבירה (למעט כניסה למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט) ניהול חקירה והגשת כתבי אישום פלילים שעלולים להביא לעונשי מאסר וקנסות כספיים גבוהים. סמכות תפיסת חפצים הקשורים לעבירה לרבות כלי רכב, וסמכות חיפוש ועיכוב החשודים עד להגעת המשטרה.

חיפה מאמצת את חוק שמירת הניקיון - הקנסות יגדלו ממאות לאלפים
אילוסטרציה
Back to top button